Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1166. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, stran 4001.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o delovnem času v organih državne uprave 
1. člen 
V Uredbi o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07 in 122/07 – popr.) se v prvem odstavku 20. člena črta drugi stavek.
2. člen 
V prvem odstavku 21. člena se v 6. točki pika nadomesti z vejico in doda se nova 7. točka, ki se glasi:
»7. iskanje nujne zdravstvene pomoči in spremstvo sodelavca v takšnih primerih, ob predložitvi dokazila.«.
3. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(čas za pripravo na strokovni izpit in čas za opravljanje strokovnega izpita) 
V odsotnost, ki je ni treba nadomestiti, se štejeta čas za pripravo na strokovni izpit in čas za opravljanje strokovnega izpita. Za strokovni izpit iz upravnega postopka se ta čas določi v trajanju tri dni, čas za pripravo na drug strokovni izpit pa se določi v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo čas za pripravo na strokovni izpit in čas za opravljanje strokovnega izpita oziroma določajo druge upravičene odsotnosti za pripravo na strokovne izpite in njihovo opravljanje.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-31/2015
Ljubljana, dne 14. aprila 2016
EVA 2015-3130-0066
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti