Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1165. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, stran 4000.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 − uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive 
1. člen 
S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (UL L št. 39 z dne 9. 2. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 98/2013/EU), pristojni organi za nadzor nad izvajanjem Uredbe 98/2013/EU in prekrški v zvezi z njo.
2. člen 
Pristojna organa za izvajanje Uredbe 98/2013/EU sta Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Urad) in Policija.
3. člen 
Naloge kontaktne točke za prijavo sumljivih transakcij, izginotij in tatvin snovi iz prilog Uredbe 98/2013/EU opravlja Policija, ki v ta namen določi telefonsko številko in elektronski poštni naslov.
4. člen 
(1) Urad izvaja nadzor nad:
– dobavo in omejitvami pri dobavi predhodnih sestavin za eksplozive v skladu s 4. členom Uredbe 98/2013/EU,
– označevanjem predhodnih sestavin za eksplozive v skladu s 5. členom Uredbe 98/2013/EU.
(2) Nadzor nad vnosom omejenih predhodnih sestavin za eksplozive na ozemlje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ozemlje RS) v skladu s svojimi pooblastili izvajata Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) in Policija.
(3) Nadzor nad posedovanjem ali uporabo omejenih predhodnih sestavin za eksplozive na ozemlju RS v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 98/2013/EU izvajata Policija in FURS.
(4) Nadzorni organi po tem členu ob ugotovljeni kršitvi odločajo po hitrem postopku.
5. člen 
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od 5.000 do 125.000 eurov, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 4.000 do 85.000 eurov, če:
– da na voljo splošnemu uporabniku predhodne sestavine za eksplozive v nasprotju s 4. členom Uredbe 98/2013/EU,
– ne namesti ustrezne oznake ali ne preveri, da je ustrezna oznaka nameščena oziroma da je ta nameščena ustrezno (5. člen Uredbe 98/2013/EU).
(2) Splošni uporabnik se kaznuje za prekršek z globo od 600 do 5.000 eurov, če:
– vnese predhodne sestavine za eksplozive na ozemlje RS (4. člen Uredbe 98/2013/EU),
– poseduje ali uporablja predhodne sestavine za eksplozive v nasprotju s 4. členom Uredbe 98/2013/EU oziroma omogoči posest ali uporabo teh sestavin tretjim osebam.
(3) Z globo od 1.500 do 4.500 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
6. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-3/2016
Ljubljana, dne 15. aprila 2016
EVA 2016-2711-0022
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti