Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore, stran 3988.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 9. redni seji dne 5. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(splošno) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore (Uradni list RS, št. 39/92, 35/96, 58/01); (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve PUP).
OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
2. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev PUP) 
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je opredelitev novih prostorskih izvedbenih pogojev glede urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja objektov.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev PUP) 
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega območje tangiranega PUP v celoti.
4. člen 
(spremembe in dopolnitve PUP) 
Za četrtim odstavkom 6. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
''Izjemoma so v območjih zunaj opredeljenih območij in objektov varstva kulturne dediščine in njihove neposredne okolice ter ob pozitivnem mnenju občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor dopustne:
– gradnje objektov z drugačnim razmerjem stranic ob pogoju, da je iz osnovnega ali sestavljenega tlorisa mogoče razbrati podolgovato tlorisno zasnovo,
– štirikapne strehe ob pogoju, da dolžina slemena obsega najmanj eno četrtino dolžine strehe; šotoraste strehe niso dopustne,
– ravne strehe, enokapnice in kombinacije dvo ali enokapnic z ravnimi strehami.''
KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2016-9
Štore, dne 6. aprila 2016
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti