Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa Štore, stran 3987.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 9. redni seji dne 5. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa Štore 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(splošno) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Lipa Štore (Uradni list RS, št. 2/88, 18/91, 49/97, 138/06, 27/08); (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
2. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev ZN) 
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je opredelitev novih prostorskih izvedbenih pogojev glede urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja objektov.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev ZN) 
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na gradnjo individualnih stanovanjskih objektov v območju ZN.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN 
4. člen 
Na koncu druge točke drugega odstavka 4. člena (2. Pogoji za gradnjo individualnih objektov) se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Za objekte št. 6 do 17 je ob pozitivnem mnenju občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor, dopustno združevanje dveh sosednjih parcel namenjenih gradnji (funkcionalnih zemljišč) in v teh primerih gradnja objektov večjih gabaritov ob smiselnem upoštevanju opredeljenih gradbenih mej ter razpoznavnih gradbenih linij v prostoru.
Za objekte št. 6 do 20 so ob pozitivnem mnenju občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor, dopustne tudi:
– gradnje objektov z drugačnim razmerjem stranic ob pogoju, da je iz osnovnega ali sestavljenega tlorisa mogoče razbrati podolgovato tlorisno zasnovo,
– štirikapne strehe ob pogoju, da dolžina slemena obsega najmanj eno četrtino dolžine strehe; šotoraste strehe niso dopustne,
– ravne strehe, enokapnice in kombinacije dvo ali enokapnic z ravnimi strehami.«
KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2016-8
Štore, dne 6. aprila 2016
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti