Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1145. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2015, stran 3977.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) /ZJF-UPB4/ Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popravki in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je občinski svet na 13. seji 31. marca 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Prebold za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Prebold za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2015 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/1/2016
Prebold, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti