Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1124. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015, stran 3927.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 13. redni seji dne 8. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-12
Gornji Petrovci, dne 11. aprila 2016
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti