Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1123. Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov, stran 3925.

  
Župan Občine Dol pri Ljubljani na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, NPB1, 45/94 – odl. US, NPB2, 57/94, NPB3, 14/95, 11/14 – popr., NPB4, 20/95 – odl. US, NPB5, 63/95 – ORZLS19, 9/96 – odl. US, NPB6, 44/96 – odl. US, NPB7, 26/97, NPB8, 70/97, NPB9, 10/98, NPB10, 68/98 – odl. US, NPB11, 74/98, NPB12, 59/99 – odl. US, NPB13, 70/00, NPB14, 87/01 – ZSam-1, NPB15, 51/02, NPB16, 108/03 – odl. US, NPB17, 72/05, NPB18, 100/05 – UPB1, NPB19, 21/06 – odl. US, NPB20, 14/07 – ZSPDPO, NPB21, 60/07, NPB22, 94/07 – UPB2, NPB23, 76/08, NPB24, 79/09, NPB25, 51/10, NPB26, 40/12 – ZUJF, NPB27, 14/15 – ZUUJFO in NPB28; v nadaljevanju: ZLS), 3. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, NPB1, 38/96, NPB2, 43/96 – odl. US, NPB3, 59/01, NPB4, 11/03 – odl. US, NPB5, 48/03 – odl. US, NPB6, 83/04, NPB7, 24/05 – UPB1, NPB8, 24/05 – odl. US, NPB9, 139/06, NPB10, 26/07 – UPB2 in NPB11; v nadaljevanju: ZRLI) in 75. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14, 15/15 in 6/16 – UPB1) o pobudi Žive Južnič, Senožeti 43c, Dol pri Ljubljani, za razpis referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. občinski seji dne 30. 3. 2016 izdajam
S K L E P 
o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov 
1. Volivci lahko dajejo podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma o potrditvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016, z osebnim podpisovanjem pred državnim organom, pristojnim za vodenje volilne pravice ali preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Osebe, ki so med potekom roka za zbiranje podpisov v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe in podobnih institucijah, in osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba te institucije. Osebe, ki zaradi daljše hude bolezni ali invalidnosti ne morejo pred pristojni organ osebno in ne prebivajo v institucijah iz prejšnjega stavka, lahko svojo podporo zahtevi volivcev dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšne osebe obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahteve volivcev.
2. Podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma imajo pravico dati volivci, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dol pri Ljubljani.
3. Rok za zbiranje podpisov je od 28. 4. 2016 do 2. 6. 2016.
4. Podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma se da na obrazcu formata A4 (210 x 297 mm), ki ima naslednje besedilo:
"PODPORA VOLIVCA ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA
Podpisani (ime in priimek): _________________________________________ rojen: _____________________________
stalno prebivališče (kraj): __________________________, (ulica): _____________________________, (hišna št.): _____
občina: ________________________________
dajem podporo zahtevi za: 
NAKNADNI REFERENDUM O 
Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 30. 3. 2016, z referendumskim vprašanjem:
"Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 55/07, 17/10, 79/10, 106/12, 50/14, 15/15), ki ga je sprejel občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. Občinski seji dne 30. 3. 2016?"
Kraj: _________________, Datum: ________________
Podpis volivca/ke: ______________________________
NAVODILO:
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.
2. Izpolnjeni obrazec podpišete pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice ali preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Osebe, ki so med potekom roka za zbiranje podpisov v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe in podobnih institucijah, in osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba te institucije. Osebe, ki zaradi daljše hude bolezni ali invalidnosti ne morejo pred pristojni organ osebno in ne prebivajo v institucijah iz prejšnjega stavka, lahko svojo podporo zahtevi volivcev dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšne osebe obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahteve volivcev.
IZPOLNI URADNA OSEBA
V ____________________, dne: _______________ M.P. Podpis uradne osebe: "
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 042-0001/2016-5
Dol pri Ljubljani, dne 8. aprila 2016
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti