Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016

Kazalo

1118. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova, stran 3921.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova, št. 354-08/2016 z dne 6. 4. 2016, Režijski obrat Občine Cankova objavlja
C E N I K 
potrjenih cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Cankova 
1. člen
Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jih zaračunava Režijski obrat Občine Cankova.
2. člen 
Cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zajemajo:
I. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
1. Omrežnina – odvajanje odpadne vode:
Obračunska postavka – 
premer vodomera v mm
Faktor omrežnine
Enota mere
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
mesec
9,4076
10,3013
20 < DN < 40
3
mesec
28,2227
30,9039
40 ≤ DN < 50
10
mesec
94,0755
103,0127
50 ≤ DN < 65
15
mesec
141,1133
154,5191
65 ≤ DN < 80
30
mesec
282,2266
309,0381
80 ≤ DN < 100
50
mesec
470,3776
515,0635
100 ≤ DN < 150
100
mesec
940,7552
1.030,1269
150 ≤ DN
200
mesec
1.881,5104
2.060,2539
2. Storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode:
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
m3
0,7904
0,8655
II. Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
1. Omrežnina – čiščenje odpadne vode:
Obračunska postavka – 
premer vodomera v mm
Faktor omrežnine
Enota mere
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
mesec
4,0690
4,4556
20 < DN < 40
3
mesec
12,2070
13,3667
40 ≤ DN < 50
10
mesec
40,6901
44,5557
50 ≤ DN < 65
15
mesec
61,0352
66,8335
65 ≤ DN < 80
30
mesec
122,0703
133,6670
80 ≤ DN < 100
50
mesec
203,4505
222,7783
100 ≤ DN < 150
100
mesec
406,9010
445,5566
150 ≤ DN
200
mesec
813,8021
891,1133
2. Storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
m3
1,0352
1,1335
III. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)
1. Omrežnina – male komunalne čistilne naprave (MKČN):
Obračunska postavka – 
premer vodomera v mm
Faktor omrežnine
Enota mere
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
mesec
4,4840
4,9100
2. Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN):
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
prevzem vsebine in ravnanja z vsebino iz greznic; prevzem blata in ravnanja z blatom iz malih 
komunalnih čistilnih naprav (MKČN)
m3
0,9166
1,0037
3. člen 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. maja 2016 dalje.
Št. 354-11/2016
Cankova, dne 8. aprila 2016
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti