Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11. 4. 2016

Kazalo

1102. Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila ŠENTRUPERT, stran 3865.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) in Odloka o izdajanju občinskega glasila Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07, 63/10) je Občinski svet Občine Šentrupert na 11. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila ŠENTRUPERT 
1. člen 
Ta pravilnik ureja pravice avtorjev na njihovih delih, določa avtorske honorarje odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora občinskega glasila ŠENTRUPERT.
2. člen 
(1) Avtorsko delo je individualna stvaritev s področja pisanih del (leposlovna dela), pisanja člankov, fotografska dela ter druge individualne in intelektualne storitve pri oblikovanju vsebine glasila.
(2) Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.
(3) Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu in ima izključno pravico odločiti, kdaj in kako bo njegovo delo prvič objavljeno.
(4) Avtorski honorar je določen za obseg uredniškega dela in lektoriranja.
3. člen 
(1) Odgovornemu uredniku pripada avtorski honorar pri urejanju glasila v vrednosti 150 € neto, na posamezno številko glasila, v kar je vključena tudi priprava enega objavljenega prispevka.
(2) Namestniku odgovornega urednika pripada avtorski honorar pri urejanju glasila v vrednosti 125 € neto na posamezno številko glasila, v kar je vključena priprava enega objavljenega prispevka.
V primeru odsotnosti odgovornega urednika, namestniku odgovornega urednika pripada enak honorar, kot ga prejme odgovorni urednik za svoje delo. 
(3) Članom uredniškega odbora pripada avtorski honorar za njihovo delo v višini 60 € neto na posamezno številko glasila, v kar je vključena priprava enega objavljenega prispevka.
(4) Lektorju pripada avtorski honorar za lektoriranje glasila v višini 125 € neto na posamezno številko glasila.
4. člen 
V glasilu se ne honorirajo naslednji prispevki:
– prispevki župana, občinskega sveta, občinske uprave in njenih organov, služb, javnih podjetij in zavodov;
– prispevki državnih organov;  
– prispevki poslancev in poslank;
– prispevki neprofitnih združenj; 
– prispevki društev in ostalih prejemnikov sredstev občinskega proračuna;
– nenaročeni prispevki;
– prispevki, za katere se tako odloči uredniški odbor.
5. člen 
V honorarju iz 2. člena tega pravilnika so upoštevani vsi dodatni stroški, kot so kilometrina, telefon in drugi materialni stroški.
6. člen 
(1) Občina s člani Uredniškega odbora sklene pogodbo, v kateri se upoštevajo določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13 in 56/15).
(2) Honorarji po tem pravilniku se izplačujejo v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Šentrupert, dne 30. marca 2106
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.