Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1019. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2118/3, k.o. 1789 – Ponova vas, stran 3608.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. seji dne 30. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2118/3, k.o. 1789 – Ponova vas
1. 
Na nepremičnini parcelna št. 2118/3, k.o. 1789 – Ponova vas, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0059/2012
Grosuplje, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost