Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1014. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2016, stran 3602.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 12. seji dne 17. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2016 
1. člen 
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča,je znašala na dan 31. 12. 2015 na območju Občine Dravograd 927,34 €/m2.
2. člen 
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na 1 m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 preb./ha na dan 31. 12. 2015 znašajo za komunalne objekte in naprave:
– individualna raba
___________ 41,21 €/m2
– kolektivna raba
___________ 61,84 €/m2
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60 % osnovna vrednost zemljišča,
– 40 % uporabna vrednost zemljišča.
3. člen 
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v 1. členu tega sklepa.
I. A območje
Center naselja Dravograd
(Trg)
3,0–4,0 %
I. območje
Ožje območje Dravograda in ožje območje naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž in Trbonje
2,0–3,5 %
II. območje
Širše območje naselja Dravograd (Meža, Robindvor, Pod gradom, Mariborska cesta) in širše območje naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž, Bukovska Vas, Jedert, Trbonje, Vič, Goriški Vrh, Otiški Vrh, Ojstrica
1,5–3,0 %
III. območje
Ostala območja, opredeljena kot stavbna zemljišča
0,5 %–1,5 %
IV. območje
Industrijsko obrtna cona
1,5–4,0 %.
4. člen 
Občinski svet lahko na predlog župana določi za zemljišča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v 3. členu tega sklepa.
5. člen 
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se revalorizira s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala.
Vrednost zemljišča se revalorizira z indeksom življenjskih stroškov, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Slovenije.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
7. člen 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2015, št. 007-0007/2015, z dne 12. 3. 2015, objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/15.
Št. 007-0004/2016
Dravograd, dne 17. marca 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost