Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

980. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.5), stran 3372.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 14/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. seji dne 16. marca 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.5) 
1. S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1530/2 (ID 6407602), 1530/4 (ID 6407604), 1530/6 (ID 6407599), 1558/1 (ID 6407607), 1558/3 (6407606) in 1560/0 (ID 5223266), vse k.o. 846 – Gradišče.
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0005/2016
zveza spis št. 478-0065/2016
Slovenj Gradec, dne 18. marca 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost