Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

978. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.3), stran 3372.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 14/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. seji dne 16. marca 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.3) 
1. S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1581/14 k.o. 846 Gradišče (ID 6481114), 1581/13 k.o. 846 Gradišče (ID 6481115) in 1581/11 k.o. 846 Gradišče (ID 6481113).
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0005/2016
zveza spis št. 478-0063/2016
Slovenj Gradec, dne 18. marca 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost