Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

974. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico, stran 3369.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) ter na podlagi 87. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. dopisni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
Odloka o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico 
I. 
V Odloku o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico (Uradni list RS, št. 95/04) je v 4. členu navedeno sledeče:
»Na območju je predvidena dopolnitev obstoječih dejavnosti. Predvidena je zgraditev objektov namenjenih izobraževalnim in kulturnim dejavnostim (glasbena šola), poslovnim, trgovskim ter stanovanjskim dejavnostim.«
Navedeno besedilo se razlaga tako, da prvi stavek govori o tem, da so znotraj območja, ki ga obravnava lokacijski načrt, dovoljene vse dejavnosti, ki se znotraj območja že vršijo (trgovina, gostinstvo, turistični prenočitveni objekti …) in, da se te dejavnosti dopolnijo z novimi dejavnostmi, katere so naštete v drugem stavku člena.
V opisnem delu lokacijskega načrta, ki je po 2. členu odloka sestavni del lokacijskega načrta, je na 5. strani v poglavju III. PREDVIDENE DEJAVNOSTI IN UREDITVE, pod točko 1.0 Predvidene dejavnosti, zapisano sledeče besedilo:
»Znotraj območja je predvidena ureditev naslednjih dejavnosti:
– šolska dejavnost (glasbena šola);
– poslovna dejavnost (trgovine, gostinski lokali, poslovni prostori);
– stanovanja (gradnja stanovanjskih in večstanovanjskih objektov).«
Iz tega zapisa se opredelitev »poslovna dejavnost«, ki je navedena v 4. členu odloka, razume tako, da so dovoljene razne poslovne dejavnosti v katerem koli objektu, tudi gostinski lokali na celem območju lokacijskega načrta.
II. 
V 6. členu odloka, pod točko D) Objekti ob Slovenski ulici in Ulici arhitekta Novaka, je v prvem in drugem stavku, navedeno sledeče:
»Obe ulici sta pozidani z nizom objektov. Z lokacijskim načrtom se v uličnem nizu ne predvideva nobenih novih objektov, možne so le obnove in rekonstrukcije obstoječih objektov.«
Navedeno besedilo se v povezavi s 4. členom, kjer so dovoljene poslovne dejavnosti na celem območju lokacijskega načrta v vseh objektih, razume tako, da so spremembe namembnosti dovoljene v okviru obnov in rekonstrukcij.
III. 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0003/2016-2(700)
Murska Sobota, dne 30. marca 2016
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost