Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja se 12/1-3-del Na Klancu, stran 3367.

  
Na podlagi 18., 50., 53., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 14. seji dne 16. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja se 12/1-3-del Na Klancu 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu (Uradni list RS, št. 35/07, 12/15).
2. člen 
(izdelovalec sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Spremembe in dopolnitve Odloka je izdelalo podjetje Urbania d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 071-4a-14.
3. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin) 
Spremeni se drugi stavek drugega odstavka 10. člena odloka, in sicer tako, da se besedilo glasi: »Napušč strehe zimskega vrta je lahko širok največ 1,6 metra.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2016-4
Medvode, dne 16. marca 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost