Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

969. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec, št. 3500-3/2015-1, z dne 3. 8. 2015, stran 3362.

  
V povezavi s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec sprejemam
S K L E P 
o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec, št. 3500-3/2015-1, z dne 3. 8. 2015 
1. člen
(predmet sklepa) 
V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec, št. 3500-3/2015-1, z dne 3. 8. 2015, se v prvem odstavku 3. člena, črtata prva in peta alineja.
2. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
(2) Občina Logatec pošlje sklep tudi pristojnemu ministrstvu in sosednjim občinam.
Št. 3500-3/2015-42
Logatec, dne 24. marca 2016
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost