Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

957. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči, stran 3319.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občina Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 30. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 2/16 in 18/16) objavljam
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 20. 1. 2016 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska komisija je dne 10. 3. 2016 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme pomoči.
Shema državne pomoči »Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.44241(2016/XA).
Št. 007-15/2015-3512
Kočevje, dne 18. marca 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost