Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

953. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica, stran 3313.

  
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13, 33/14), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica z dne 23. 9. 2015 objavlja
C E N I K 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 
A. OSKRBA S PITNO VODO;
1. Cena vodarine znaša 0,4302 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture ter stroške obnov in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina – voda v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
5,9939
20 < DN < 40
3
17,9817
40 ≤ DN < 50
10
59,9390
50 ≤ DN < 65
15
89,9085
65 ≤ DN < 80
30
179,8170
80 ≤ DN < 100
50
299,6950
100 ≤ DN < 150
100
599,3900
150 ≤ DN
200
1.198,7800
 
B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE;
1. Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1113 EUR/m3
2. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
5,0035
20 < DN < 40
3
15,0105
40 ≤ DN < 50
10
50,0350
50 ≤ DN < 65
15
75,0525
65 ≤ DN < 80
30
150,1050
80 ≤ DN < 100
50
250,1750
100 ≤ DN < 150
100
500,3500
150 ≤ DN
200
1.000,700
 
3. Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0152 EUR/m3
4. Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1856 EUR/m3
5. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,4479 EUR/m3
6. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
4,7928
20 < DN < 40
3
14,3784
40 ≤ DN < 50
10
47,9280
50 ≤ DN < 65
15
71,8920
65 ≤ DN < 80
30
143,7840
80 ≤ DN < 100
50
239,6400
100 ≤ DN < 150
100
479,2800
150 ≤ DN
200
958,5600
 
7. Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1368 EUR/m3
8. Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1867 EUR/m3
9. Cena izvajanja storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2689 EUR/m3
10. Omrežnina za storitve povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
0,3875
20 < DN < 40
3
1,1625
40 ≤ DN < 50
10
3,8750
50 ≤ DN < 65
15
5,8125
65 ≤ DN < 80
30
11,6250
80 ≤ DN < 100
50
19,3750
100 ≤ DN < 150
100
38,7500
150 ≤ DN
200
77,5000
 
C. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI;
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1290 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0076 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov
0,1132 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov
0,0106 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 4. 2016 dalje.
Št. 1233/2016
Grosuplje, dne 10. marca 2016
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. 
Direktor 
Stanislav Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost