Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

952. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2016, stran 3313.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13, 22/14 – odl. US in 19/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. seji dne 9. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2016
1. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:
1. 1783 – k.o. GROSUPLJE-NASELJE:
parcelne številke 44, 172/22, 627/36, 786/24, 847/5, 847/6, 848/1, 864/2, 867/3, 871/1, 872/2, 872/13, 877/1, 878/1, 878/17, 879/6, 880/3, 882/4, 882/5, 885/4, 894/2, 895, 896/1, 896/2, 902/1, 908/4, 1074/3, 1074/5, 1207/1, 1207/7, 1210/1, 1210/2, 1211/7, 1251/16, 1299/5, 1322/1, 1323/6, 1473/2, 1476/2, 1504/2, 1529/2, 1588, 1597/2, 1599/2, 1684/18, 1737/1, 1737/5, 1737/7, 1737/8, 1739/4, 1757/4, 1759/2, 1762/2, 1765/2, 1766/2, 1768/2, 1771/2, 1772/2, 1773/2, 1774/2, 1775/2, 1849, 1897/2, 1905/25, 2021/10, 2041/3, 2050/58, 2055/6, 2056/13, 2070/8, 2091/22, 2115/9, 2126/2, 2134/17, 2135/53, 2134/52, 2135/21, 2245 in 2248;
2. 2642 – k.o. GROSUPLJE:
parcelne številke 93/3, 93/6, 93/8, 93/26, 94/3, 94/5, 95/4, 96/3, 97/3, 98/2, 100/3, 100/8, 100/10, 103/2, 1201/6, 1227/12, 1277/5, 1277/7, 1279/2, 1294/2, 1294/4, 1295/7, 1328/5, 1328/4, 1390/27, 1390/28, 1390/29, 1390/34, 1390/35, 1390/36, 1390/37, 1390/38, 1390/40, 1390/41, 1390/42, 1748, 1749/1, 1759 in 1760;
3. 1787 – k.o. MALI VRH:
parcelne številke 636/2, 228/11, 229/4, 229/5, 229/9, 266/5, 266/6, 504/2, 786/10, 786/9, 939/11 in 1222/9;
4. 1781 – k.o. POLICA:
parcelne številke 457/6, 458/7, 459/17 in 459/29;
5. 1789 – k.o. PONOVA VAS:
parcelne številke 619/22, 1623/4, 2053/4, 2053/6, 2053/8, 2053/9, 2054/4 in 2060/2;
6. 1794 – k.o. RAČNA:
parcelne številke 1075/264, 1159/4, 1185/4, 1439/8 in 1445/4;
7. 1785 – k.o. SELA:
parcelne številke 2, 38/7, 722/2, 722/4, 728/6, 1273/5, 1274/3, 1276/2 in 1276/5;
8. 1790 – k.o. SLIVNICA:
parcelne številke 74/2, 75/2, 150/15, 683/11, 685/11, 687/9, 691/6, 1400/2, 1406/9, 1406/11, 1407/5, 1408/4, 1409/4, 1424/4, 1424/6, 1436/7, 1454/131, 1454/133, 1454/135, 1454/137, 1454/139, 2291/11 in 2291/12;
9. 1782 – k.o. STARA VAS:
parcelne številke 517/14 in 1387/5;
10. 1784 – k.o. STRANSKA VAS:
parcelne številke 775/2, 776/3, 829/22, 922/224 in 922/233;
11. 1786 – k.o. ŠMARJE:
parcelne številke 67/4, 67/5, 67/7, 68/2, 75/39, 82/2, 86/2, 86/3, 87/6, 100/2, 482/9, 490/19, 490/20, 519/13, 520/11, 530/2, 540/7, 1075/2 in 1075/3;
12. 1788 – k.o. VINO:
parcelne številke 148/3, 491/8, 754/2, 773/2, 1534/4, 1710/29 in 1765/13;
13. 1797 – k.o. ZDENSKA VAS:
parcelne številke 1142/2, 1142/3, 1143/4 in 1143/8;
14. 1791 – k.o. ŽALNA:
parcelne številke 597/2, 598/2, 599/4, 599/6, 680/4, 681/2, 1004/18 in 2448/8.
2. 
Nepremičnine iz 1. točke pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Grosuplje.
3. 
Pravnomočna odločba iz 2. točke se z zemljiškoknjižnim predlogom vloži na pristojno zemljiško knjigo za vpis zaznambe grajenega javnega dobra pri vsaki od nepremičnin iz 1. točke.
4. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0011/2016
Grosuplje, dne 9. marca 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost