Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

938. Sklep št. 2/16 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3292.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) na 11. redni seji dne 22. 3. 2016 sprejel
S K L E P  Š T.  2 / 1 6
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
Parcelna številka
Površina m2
Katastrska občina
1429/9
359
2639 – Zvodno
1429/10
38
2639 – Zvodno
547/48
141
1075 – Ostrožno
617/0
49
1075 – Ostrožno
1144/58
58
1075 – Ostrožno
2. člen 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-13/2016
Celje, dne 22. marca 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost