Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

936. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2016 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2016, stran 3290.

  
Na podlagi drugega odstavka 12. člena ter osmega odstavka 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 11. redni seji dne 22. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2016 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2016 
1. 
Mestna občina Celje lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2016, ali ob nepredvidljivih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem, v skupni vrednosti, ki je določena s tem sklepom.
2. 
Mestni svet Mestne občine Celje določa odstotek vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko v primerih iz prve točke tega sklepa, sklepa Mestna občina Celje v višini 20% od skupne vrednosti Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2016. Skupna vrednost teh pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko Mestna občina Celje sklepa, znaša 865.800,00 EUR.
3. 
Mestni svet Mestne občine Celje določa odstotek vrednosti pravnih poslov premičnega premoženja, ki jih lahko v primerih iz prve točke tega sklepa, sklepa Mestna občina Celje v višini 20% od skupne vrednosti Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2016. Skupna vrednost teh pravnih poslov premičnega premoženja, ki jih lahko Mestna občina Celje sklepa, znaša 64.720,00 EUR.
4. 
O realizaciji pravnih poslov iz 2. in 3. točke tega sklepa se poroča Mestnemu svetu Mestne občine Celje skupaj z zaključnim računom proračuna za leto 2016.
5. 
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016.
Št. 478-4/2013
Celje, dne 22. marca 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost