Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

932. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2016 v Občini Beltinci, stran 3281.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09, 93/15) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. seji dne 3. 3. 2016 sprejel
S O G L A S J E 
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2016 v Občini Beltinci
1. člen
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da bo ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom starejših Rakičan, od 1. 3. 2016 znašala 16,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,36 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,94 EUR na uro.
2. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve do uporabnikov storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,18 EUR za efektivno uro, kar predstavlja 50% cene storitve do uporabnika. Razliko do polne cene storitve 16,30 EUR priznava Občina Beltinci kot subvencijo v višini 7,18 EUR/uro za neposredno socialno oskrbo, kar predstavlja 50% subvencionirane cene storitve do uporabnika in v višini 1,94EUR/uro, kar je 100% subvencija za stroške vodenja. Subvenciji se bosta pokrivali iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
Z ozirom na to, ker v danem primeru znaša subvencioniranje neposredne socialne oskrbe s strani Republike Skovenije v višini 1,01 EUR/uro, znaša cena storitve te neposredne oskrbe za uporabnika 6,17 EUR/uro.
3. člen 
Izvajalcu Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoč družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe oziroma aneksa in izdanih računov.
Št. 032-01/2016-13/133/VI
Beltinci, dne 3. marca 2016
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost