Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

922. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi, stran 3239.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdajata minister za infrastrukturo in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o pomorski opremi 
1. člen 
V Pravilniku o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 24/07, 23/09, 78/09, 14/11, 17/11 – ZTZPUS-1, 47/12, 98/13, 56/14 in 59/15) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2014/93/EU z dne 18. julija 2014 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi (UL Lšt. 220 z dne 25. 7. 2014, str. 1)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije (EU) 2015/559 z dne 9. aprila 2015 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi (UL L št. 95 z dne 10. 4. 2015, str. 1)«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Oprema, navedena v stolpcu 1 Priloge A.1 k Direktivi 96/98/ES, prenesena iz Priloge A.2 k navedeni direktivi, ki je bila izdelana v skladu z veljavnimi homologacijskimi postopki pred 30. aprilom 2016, se lahko da na trg ali namesti na ladji do 30. aprila 2018.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati 30. aprila 2016.
Št. 007-44/2016/18
Ljubljana, dne 4. marca 2016
EVA 2015-2430-0101
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost