Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016

Kazalo

920. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika računskega sodišča, stran 3238.

  
Na podlagi osme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 8. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01, 20/06 – ZNOJF-1, 109/12) objavljam
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika računskega sodišča 
Predsednik državnega zbora me je dne 29. marca 2016 obvestil, da dne 6. maja 2016 zaradi odstopa s funkcije preneha mandat članu računskega sodišča, in sicer drugemu namestniku predsednika računskega sodišča.
Za drugega namestnika predsednika računskega sodišča je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, obvlada vsaj en svetovni jezik in v štirih letih pred imenovanjem ni bil član Vlade Republike Slovenije.
Predlog za možnega kandidata mora biti obrazložen, priložena morajo biti pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Po tem, ko bom sprejel odločitev o izboru kandidata in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Predlog za možnega kandidata za drugega namestnika predsednika računskega sodišča je potrebno poslati do ponedeljka, 18. 4. 2016, in sicer na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 003-03-4/2016-3
Ljubljana, dne 31. marca 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost