Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

892. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, stran 3013.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 
1. člen 
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14) se v Prilogi v seznamu skupine I besedilo pod zaporedno številko 75 spremeni tako, da se glasi:
»
75.
KONOPLJA 
– rastlina 
– smola 
– ekstrakti*****
Cannabis sativa L. 
– herba 
– resina 
– extracta*****
«. 
Za zaporedno številko 121 se dodajo nove zaporedne številke 122 do 168, ki se glasijo:
»
122.
AM-2201 BENZIMIDAZOL ANALOG / FUBIMINA
(1-(5-fluropentil)-1H-benzo[d]imidazol-2 il) (naftalen-1-il)metanon
C23H21FN2O
360,4
123.
AM-2201 INDAZOL ANALOG / (THJ- 2201)
[1-(5-fluropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanon
C23H21FN2O
360.4
124.
JWH-018 KINOLINKARBOKSILAT ANALOG / (PB-22)
Kinolin-8-il-1-pentil-1H-indol-3-karboksilat
C23H22N2O2
358,4
125.
JWH-018 INDAZOL ANALOG / (THJ-018)
1-naftalenil(1-pentil-1H-indazol-3-il)-metanon
C23H22N202
342,4
126.
AB-FUBINACA
N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(4- flurobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid
C20H21FN4O2
368,4
127.
FUB-AKB48
N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-il)-1-(4-flurobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid
C25H26FN3O
403,5
128.
5F-AB-PINACA
N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(5- fluropentil)-1H-indazol-3-karboksamid
C18H25FN4O2
348,4
129.
5F-AMB
metil{2-[1-(5-fluropentil)-1H-indazol-3- karboksamido]-3-metilbutanoat}
C19H26FN3O3
363,4
130.
5F-AMBICA 
N-(1-amino-3metil-1-oksobutan-2-il)1-(5- fluropentil)-1H-indol-3-karboksamid
C19H26FN3O2
347,4
131.
5F-SDB-006
N-benzil-1-(5-fluropentil)-1H-indol-3-karboksamid
C21H23FN2O
338,4
132.
ADAMANTYL-THPINACA
N-(1-adamantil)-1-(tetrahidropiran-4-ilmetil)indazol-3- karboksamid
C24H31N3O2
393,5
133.
ADB-CHMICA
N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1- (cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karboksamid
C22H31N3O2
369,5
134.
APINACA
N-(1-adamantil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid
C23H31N3O
365,5
135.
AB-CHMINACA
N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1- (cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid
C20H28N4O2
356,5
136.
5F-PB22
8-kinolinil 1-(5-fluropentil)-1H-indol-3-karboksilat
C23H21FN2O2
376,4
137.
CUMYL-THPINACA
N-(2-fenilpropan-2-il)-1-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-1H-indazol-3-karboksamid
C23H27N3O2
377,5
138.
CUMYL-5FPICA
1-(5-fluropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-karboksamid
C23H27FN2O
366,5
139.
CUMYL-PINACA
1-pentil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid
C22H27N3O
349,5
140.
CUMYL-5FPINACA
1-(5-fluropentil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3- karboksamid
C22H26FN3O
367,5
141.
CUMYL-5F-P7AICA
1-(5-fluropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-7-azaindol-3- karboksamid
C22H26FN3O
367,5
142.
CUMYL-PICA
1-petil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-karboksamid
C23H28N2O
348,5
143.
CUMYL-BICA
1-butil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-idol-3-karboksamid
C22H26N2O
334,5
144.
SDB-006
N-benzil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid
C21H24N2O
320,4
145.
3,4-DIMETILMETKATINON / 3,4-DMMC
1-(3,4-dimetilfenil)-2-(metilamino)propan-1-on
C12H17NO
191,3
146.
ETILON / bk-MDEA
2-etilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on
C12H15NO3
221,3
147. 
BUPROPION
1-(3-klorofenil)-2-[(1,1-dimetiletil)amino]-1-propanon 
C13H18ClNO
239,7
148.
DIMETILON / bk-MDDMA
1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)-1-propanon
C12H15NO3
221,3
149.
PENTILON
2-metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)pentan-1-on
C13H17NO3
235,3
150.
3-CMC
1-(3-klorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on
C10H12ClNO
197,7
151.
N-ETILNORPENTEDRON
2-(etilamino)-1-fenil-1-pentanon
C13H19NO
205,3
152.
25B-NBOMe
4-bromo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin
C18H22BrNO3
380,3
153.
25I-NBF
2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-flurofenil)metil]etanamin
C17H19FINO2
415,2
154.
2C-D
1-(2,5-dimetoksi-4-metilfenil)-2-aminoetan
C11H17NO2
195,2
155.
2C-C
1-(4-kloro-2,5-dimetoksifenil)-2-aminoetan
C10H14ClNO2
215,7
156.
PROSKALIN
2-(3,5-dimetoksi-4-propoksifenil)etanamin
C13H21NO3
239,3
157.
2-DPMP
2-benzhidrilpiperidin
C18H21N
251,4
158.
3,4-DIKLOROMETILFENIDAT
metil-2-(3,4-diklorofenil)-2-[piperidin-2-il]acetat
C14H17Cl2NO2
302,2
159.
ETILFENIDAT
etil 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetat
C15H21NO2
247,3
160.
4-HO-MiPT
4-hidroksi-N,N-metilizopropiltriptamin 
3-(2-[izopropil(metil)amino]etil)-1H-indol-4-ol
C14H20N2O
232,3
161.
5-MeO-DMT
5-metoksi-N,N-dimetiltriptamin 
2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamin
C13H18N2O
218,3
162.
5-MAPB
1-(benzofuran-5-il)-N-metilpropan-2-amin
C12H15NO
189,3
163.
5-APB NBOMe
1-(benzofuran-5-il)-N-[(2-metoksifenil)metil]propan-2- amin
C19H21NO2
295,4
164.
5-APDB
5-(2-aminopropil)-2,3-dihidrobenzofuran
C11H15NO
177,2
165.
2-MeO-DIFENIDIN
1-(1-(2-metoksifenil)-2-feniletil)piperidin
C20H25NO
295,4
166.
N-METIL-2AI
2,3-dihidro-N-metil-1H-inden-2-amin
C10H13N
147,2
167.
DIMETOKAIN
(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat
C16H26N2O2
278,4
168.
MT-45
1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin
C24H32N2
348,5
«. 
V seznamu skupine II se za zaporedno številko 111 dodata novi zaporedni številki 112 in 113, ki se glasita:
»
112.
– Ekstrakti***** iz konoplje
1– Extracta***** a Cannabis sativa L.
113.
NABILON
(6aR,10aR)-1-hidroksi-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il) -7,8,10,10a-tetrahidro-6aH-benzo[c]kromen-9-on
C24H36O3
372,5
«. 
2. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-1/2016
Ljubljana, dne 24. marca 2016
EVA 2015-2711-0037
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 
___________
***** Uporaba ekstraktov iz konoplje je dovoljena v zdravilih v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14).
 

AAA Zlata odličnost