Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

882. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje, stran 2971.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 9. redni seji dne 9. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje 
1. člen 
Cena programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje znaša mesečno na otroka od 1. 4. 2016:
– program za otroke prve starostne skupine
538,00 EUR
– program za otroke druge starostne skupine
425,00 EUR.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka v vrtcu zniža za stroške prehrane, ki znašajo 4,31 EUR na dan, korigirano z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
2. člen 
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80 % plačila po odločbi.
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60 % plačila po odločbi.
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50 % plačila po odločbi.
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni do vključno 60 delovnih dni - prispevek staršev se zniža na 40 % plačila po odločbi.
Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev in sicer, če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80 % plačila po odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši plačajo 60 % plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni dan odsotnosti starši plačajo 50 % plačila po odločbi, za dneve odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni do vključno 60 delovnih dni pa starši plačajo 40 % plačila po odločbi.
Po 60 delovnih dneh neprekinjene odsotnosti otroka se postopno zniževanje plačila staršev prekine in začne ponovno s 1. točko tega člena.
Sistem postopnega zniževanja plačila se opravi po odbitku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v zadnjem odstavku 1. člena tega sklepa.
3. člen 
Dodatno znižanje iz 2. člena tega sklepa velja, če je v vrtec vključen en otrok iz iste družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/2016
Grosuplje, dne 9. marca 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.