Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

875. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas, stran 2959.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 10. redni seji dne 10. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas (Uradni list RS, št. 4/08, 63/08, 26/10, 79/10, 97/11 in 40/12) se črta besedilo četrtega odstavka 12. člena in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu«.
2. člen 
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2016-4
Straža, dne 10. marca 2016
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.