Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

852. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2016, stran 2891.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, februar 2016 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2016 v primerjavi z januarjem 2016 je bil –0,004.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 2016 je bil –0,005.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 2016 je bil –0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,014.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2016 v primerjavi z januarjem 2016 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2016 je bil –0,013.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2016 je bil –0,007.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,007.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2016 v primerjavi s povprečjem leta 2015 je bil –0,016.
Št. 9621-41/2016/5
Ljubljana, dne 21. marca 2016
EVA 2016-1522-0009
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije