Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

842. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov, stran 2856.

  
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
O D R E D B O 
o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odredba določa seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen 
(nadomestitev seznama) 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 57/15).
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-55/2016-7
Ljubljana, dne 18. marca 2016
EVA 2016-2130-0060
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo