Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, stran 2436.

  
Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/09, 88/14) se tretji in četrti odstavek 37. člena spremenita tako, da se glasita:
»(3)Spomenik obsega parcele št. 70/2 (južni del parcele, ki sega v območje rimskega zidu), 70/8, 71/16, 71/36, 71/4, 77/54 (osrednji severni del parcele – ceste pred rimskim zidom), 77/55, 78/4, 78/6, vse k. o. 1720 – Krakovsko predmestje.
(4) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 70/2 (osrednji del parcele, do severozahodnega vogala parcele št. 71/3, k. o. 1720 – Krakovsko predmestje), 70/7 (južni del parcele), 71/15 (južni del parcele), 71/3 (zahodni in osrednji del parcele, razen severnega dela parcele ob Barjanski cesti), 71/30, 71/35 (osrednji del parcele), 77/54 (osrednji južni del parcele – ceste pred rimskim zidom), vse k. o. 1720 – Krakovsko predmestje.«
2. člen 
V drugem odstavku 55. člena se beseda »in« nadomesti z vejico in za besedilom »30. maja 2014« doda besedilo »in 27. oktobra 2015«.
3. člen 
Pristojno sodišče v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti izbriše zaznambo statusa kulturnega spomenika državnega pomena na parcelah št. 70/7, 71/30 in 71/35, vse k. o. 1720 – Krakovsko predmestje.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62000-2/2016
Ljubljana, dne 10. marca 2016
EVA 2015-3340-0019
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost