Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

716. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2, stran 2430.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKC-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP) in na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan Občine Grosuplje objavlja
J A V N O  N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2 
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2, ki ga je izdelal Topos d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala v času od srede 23. marca 2016 do vključno četrtka 21. aprila 2016 v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, 2. nadstropje – Urad za prostor, v času uradnih ur ob ponedeljkih od 8. do 11. ure in od 12. do 14.30, ob sredah od 8. do 11. ure in od 12. do 16.30, ob petkih od 8. do 11. ure.
Gradivo za OPPN bo javno dostopno na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN bo potekala v Dvorani družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, v sredo 6. aprila 2016 ob 17. uri.
3. Način podajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPPN GR 2 ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v času javne razgrnitve ter ustno na javni obravnavi.
4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se ga na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html
Št. 3505-002/2006
Grosuplje, dne 8. marca 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 
 
Po pooblastilu župana 
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012 
Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti