Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

712. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1, stran 2422.

  
Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12 in 35/13 – skl. US: U-I-43/13-8) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – UPB1) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1 (v nadaljevanju OPPN).
2. člen 
Dopolnjeni osnutek OPPN bo javno razgrnjen v prostorih Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.sentjur.si.
Javna razgrnitev bo trajala od petka, 18. 3. 2016, do vključno ponedeljka, 18. 4. 2016.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN bo potekala v sredo, 30. 3. 2016, v sejni sobi Občine Šentjur (pritličje levo), z začetkom ob 16.00 uri.
4. člen 
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek OPPN lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Šentjur ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov Obcina.Sentjur@sentjur.si.
5. člen 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Občine Šentjur (www.sentjur.si).
Št. 350-03/2015(261)
Šentjur, dne 8. marca 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti