Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o., stran 2419.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US), 17., 88., 91. in 93. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) ter 3. in 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10, 4/11) je Občinski svet Občine Puconci na 12. redni seji dne 25. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o. 
1. člen 
V tretjem odstavku 5. člena Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o. (Uradni list RS, št. 43/01, 20/07, 58/07 in 27/12) se
– črta naslednja dejavnost:
E38.120 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
– dodajo naslednje dejavnosti:
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.190 Druge športne dejavnosti
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2012
Puconci, dne 25. februarja 2016
Podžupan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti