Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

698. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 2408.

  
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14) in Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15) objavlja
C E N I K 
za posamezne tarifne skupine toplote 
1. člen 
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:
Tarifna skupina
Enota
Cena brez DDV na enoto
Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE na enoto
22 % DDV
Končna cena z DDV na enoto
GOSPODINJSKI ODJEM 
 
za dobavljene količine 
– za obračun po toplotnem števcu
 
za priključno moč 
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru
 
 
 
EUR/MWh
 
 
 
EUR/MW/leto
 
 
 
40,9817 
 
 
 
12.251,4071
 
 
 
0,6500 
 
 
 
 
 
 
0,99045 
 
 
 
 
 
 
9,3769 
 
 
 
2.695,3096 
 
 
 
51,9990 
 
 
 
14.946,7167
NEGOSPODINJSKI ODJEM 
 
za dobavljene količine 
– za obračun po toplotnem števcu
 
za priključno moč 
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru
 
 
 
EUR/MWh
 
 
 
EUR/MW/leto
 
 
 
45,6272 
 
 
 
14.181,5111 
 
 
 
 
0,6500 
 
 
 
 
0,99045 
 
 
 
 
 
 
10,3989 
 
 
 
3.119,9324 
 
 
 
57,6666 
 
 
 
17.301,4435
V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/16.
3. člen 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 3. marca 2016
Samo Lozej l.r.
Direktor 

AAA Zlata odličnost