Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

691. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 2388.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 9. redni seji dne 25. februarja 2016 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(2) Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v podkategoriji:
– lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– lokalne mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Gorenja vas - Poljane in ceste med naselji v Občini Gorenja vas - Poljane in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih Občine Gorenja vas - Poljane z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
067090
067091
C R3 641
Polhov Gradec-Kosmačar
C 100130
737
16.422 Dobrova-PG
2.
100010
100011
C R1 210
Sovodenj-Javorjev Dol-Ledine
O 130182
5.584
3.665 Idrija
3.
100020
100021
C 100010
Sovodenj-Cerkljanski Vrh
C R1 210
2.280
4.219 Cerkno
4.
100030
100031
C 100100
Stara Oselica-Kladje
C R1 210
2.157
2.571 Cerkno
5.
100040
100041
C R1 210
Trebija-Stara Oselica
C 100100
7.022
6.
100050
100051
C 100040
Trebija-Podgora
C R1 210
1.628
7.
100060
100061
C R1 210
Hotavlje-Kopačnica
C 100070
5.429
8.
100060
100062
C 100070
Kopačnica-Planina
C R1 210
1.996
5.375 Cerkno
9.
100070
100071
C 100060
Kopačnica-Leskovica-Dolenji Novaki
C RT 912
5.080
3.042 Cerkno
10.
100080
100081
C 100060
Hotavlje-Malenski vrh
C 601100
5.335
11.
100090
100091
C R1 210
Gorenja vas-Hlavče njive
C R1 210
8.335
12.
100090
100092
C210
Krožišče-Brodar
C 210
557
13.
100100
100101
C R1 210
Sovodenj-Stara Oselica
C 100040
4.346
14.
100110
100111
C 401020
Volča-Malenski vrh
C 601100
3.110
15.
100120
100121
C 401020
Poljane-Gabrška Gora
C 401120
3.222
801 Šk. Loka
16.
100130
100131
C R1 210
Poljane-Bukov vrh-Lučine
C R2 407
11.723
17.
100140
100141
C R2 407
Lučine-Lamovec-Zajlar
C 067120
1.744
1.642 Dobrova-PG
18.
100150
100151
C R2 407
Gorenja vas-Goli vrh
C 100180
11.985
1.808 Žiri, 371 Dobrova-PG
19.
100160
100161
C R2 407
Selo-Žirovski Vrh
O 100151
4.385
363 Žiri
20.
100170
100171
C R2 408
Fužine-Žirovski Vrh
C 100150
4.331
21.
100180
100181
C R2 407
Suhi Dol-Smrečje
O 468031
1.351
2.826 Dobrova-PG, 1.334 Vrhnika
22.
401010
401011
C R1 210
Podpulfrca-Predole
C 401120
1.580
11.403 Šk. Loka
23.
401010
401012
C 401120
Predole-Rovte
C 401020
4.428
1.603 Šk. Loka
24.
401020
401022
C 401020
Lenart-Zapreval
C 401010
1.040
2.137 Šk. Loka
25.
401020
401023
C 401010
Zapreval-Poljane
C R1 210
10.346
26.
401060
401061
C 401020
Zgornja Luša-Jarčje Brdo-Mlaka
C 401010
2.082
1.300 Šk. Loka
27.
401120
401121
C R1 210
Log-Gabrška Gora-Predole
C 401010
545
7.090 Šk. Loka
28.
494010
494013
C 600960
Črni kal-Murave
C 401020
4.897
29.
496040
496041
C R2 408
Selo-Žirovski Vrh
O 100151
782
3.087 Žiri
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Gorenja vas - Poljane znaša 118.037 m (118,037 km).
5. člen 
Lokalne ceste v naseljih Občine Gorenja vas - Poljane z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
101060
101061
C R1 210
Poljanska ulica
C R1 210
919
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Gorenja vas - Poljane znaša 919 m (0,919 km).
b) Mestne ali krajevne ceste (LK):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
101010
101011
C R2 407
Sestranska vas
O 101011
559
2.
101020
101021
C R1 210
Blegoška ulica I
Z HŠ 24
241
3.
101020
101022
O 101021
Blegoška ulica II
Z HŠ 19
42
4.
101030
101031
C R1 210
Gasilska ulica
C R1 210
48
5.
101030
101032
C 100092
Trg Ivana Regna
Z HŠ 8
20
6.
100090
100091
C 100092
Odcep Sokolski dom
C 100092
127
7.
101100
101101
C 210
Odcep Mercator
Z HŠ 6
65
8.
101040
101041
C R1 210
Gregorčičeva ulica I
Z HŠ 6
70
9.
101040
101042
O 101041
Gregorčičeva ulica II
Z HŠ 3
53
10.
101050
101051
C R1 210
Ob jezu
Z HŠ 10
107
11.
101070
101071
C 101060
Tabor I
Z HŠ 10
219
12.
101070
101072
O 101071
Tabor II
Z HŠ 4
75
13.
101080
101081
C 101060
Pot na Pretovc I
Z HŠ 31
432
14.
101080
101082
O 101081
Pot na Pretovc II
O 101081
208
15.
101080
101083
O 101081
Pot na Pretovc III
Z HŠ 10
54
Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Gorenja vas - Poljane znaša 2.320 m (2,320 km).
6. člen 
Javne poti (JP) v naseljih Občine Gorenja vas - Poljane in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
600010
600011
C 210
Grapa-Kalar-Jeram
C 100030
1.878
2.
600010
600012
O 600011
Telban-Podrovt
Z Podjelovo Brdo
496
3.
600010
600013
O 600011
Telban-Andrejčovc
Z Podjelovo Brdo
441
4.
600010
600014
O 600011
Podjelovo Brdo-Praprotno Brdo
Z Praprotno Brdo
848
5.
600010
600015
O 600011
Podjelovo Brdo-Burja
C 100030
983
6.
600010
600016
O 600011
Podjelovo Brdo-Grbun
Z Podjelovo Brdo
204
7.
600010
600017
O 600011
Podjelovo Brdo-Zaupale
Z Podjelovo Brdo
368
8.
600010
600018
O 600014
Odcep Vrbica
Z Vrbica
311
9.
600020
600021
C 210
Grapa-Stata-Jeram
C 600010
2.729
10.
600020
600023
O 600021
Odcep Mohorjevec
Z HŠ 17
508
11.
600020
600024
C
Odcep Zagrič
Z HŠ 21
470
12.
600020
600025
C 210
Odcep Sedej
Z HŠ 31
108
.
13.
600020
600025
O 600024
Na brdu 20
Z HŠ 20
55
14.
600030
600031
C 100010
Sovodenj-Podosojnice
Z Laniše
1.507
15.
600030
600032
O 600031
Sovodenj-Laniše 2-Špiček
Z HŠ 2
832
16.
600030
600033
O 600032
Križišce-Laniše 1
Z HŠ 1
231
17.
600030
600035
O 600031
Odcep Tomažk
Z HŠ 7
160
18.
600040
600041
C 210
Garaža-Gregorc
Z Podjel
969
19.
600050
600051
C 100010
Laniše-Lisjak
Z Laniše
1.818
2.228 CER
20.
600050
600052
O 600051
Laniše-Uštinčk
Z Laniše
348
21.
600050
600053
O 600051
Na Rupah-Matevžin
Z HŠ 4
613
22.
600060
600061
C 210
Sovodenj-Stara Oselica
Z St. Os
4.017
23.
600060
600062
O 600061
Oblak-Čeh
Z Hobovš
1.592
24.
600060
600064
O 600061
Zapotoški grič-Bukovec
Z St. Os
1.246
25.
600060
600065
O 600061
Vrhovce-Kosinc
Z Kosinc
689
26.
600070
600071
C 100010
Sovodenj-Rovtar
Z Koprivnik
847
1.899 Žiri
27.
600070
600072
O 600071
Sovodenj-Ocvirk
Z Ocvirk
153
2.402 Žiri
28.
600080
600081
C 100020
Sovodenj-Raspotje
Z Sovodenj
178
29.
600080
600082
O 100021
Odcep More
Z HŠ 28
46
30.
600090
600091
C 100020
Nova Oslelica-Macesnov grič
Z Sovodenj
107
31.
600100
600101
C 210
Mostar-Roman
Z HŠ 22
226
32.
600110
600111
C 210
Blažic-V kočo
Z Hobovše
279
33.
600110
600112
O 600111
Blažic-Burnik
Z Hobovše
103
34.
600120
600121
C 210
Hobovše-Travnik
Z HŠ 12
1.689
35.
600120
600122
O 600121
Nad Graparjem-Košanc
Z HŠ 14
425
36.
600130
600131
C 100100
Grapa-Karantovše
Z St. Os
842
37.
600130
600132
O 600131
Grapa-Ravan
Z Podjelovo Brdo
735
38.
600130
600133
O 600131
Odcep Tajnik
Z Tajnik
85
39.
600140
600141
C 210
Fužine-Žun
Z Fužine
144
40.
600160
600161
C 100100
Makuc-Mravlja
Z St. Oselica
980
41.
600180
600181
C 100040
Preskar-Jezeršek
Z St. Os
743
42.
600190
600191
C 100040
Podjelovo Brdo-Erženovše
Z Podjelovo Brdo
223
43.
600200
600201
C 100040
Sleme-Rotovž
Z St. Os
2.292
44.
600200
600202
O 600201
Lazar-Prejnar
Z St. Os
345
45.
600210
600211
C 100040
Ferjan-Mrovc
Z St. Os
1.360
46.
600210
600212
O 600211
Brcar-Sončna rupa
Z St. Os
626
47.
600220
600221
C 100040
Burnik-Lukač
Z St. Os
874
48.
600230
600231
C 100040
Burnik-Petelinovše
Z St. Os
1.166
49.
600240
600241
C 210
Fužine-Mravlje
Z Fužine
2.281
50.
600240
600242
O 600241
Štalc-Jez HE
Z jez
396
51.
600240
600243
O 600241
Mrovlje-Lovran
Z Fužine
814
652 Žiri
52.
600240
600244
O 600241
Bogataj-Marjana
Z Fužine
143
53.
600240
600245
O 600241
Fužine-Regionalka
C 408
171
54.
600240
600246
O 600245
Fužine-HE
Z Fužine
191
55.
600250
600251
C 210
Trebija-Fužine
C 210
1.042
56.
600260
600261
C 100040
Trebija-Budgej
Z Trebija
384
57.
600270
600271
C 210
Trebija-Boštjan
Z Podgora
518
58.
600280
600281
C 100170
Lamat-Kotlar
Z Kladje
817
59.
600290
600291
C 100170
Kovšak-Pivk
C 496040
1.786
262 Žiri
60.
600300
600301
C 100170
Lamat-Zasede-Lomat
Z Kladje
972
61.
600300
600302
O 600301
Zasede-Zadnkar
Z Kladje
480
62.
600310
600311
C 100170
Rjavc-Žirovski vrh
C 100150
3.496
63.
600310
600312
O 600311
Kočar-Kladje 17
Z Kladje
709
64.
600310
600314
O 600311
Jermanc-Prek
C 100150
864
65.
600320
600321
C 100050
Podgora-Rancah
Z Podgora
100
66.
600330
600331
C 100050
Znamenje-Podgora 15
Z Podgora
162
67.
600330
600332
O 600331
Božnar-Leon Peternelj
Z Podgora
99
68.
600340
600341
C 210
Podgora-Jereb
Z Podgora
221
69.
600350
600352
O 600351
Podgora-Andrej
Z Podgora
121
70.
600350
600351
C 210
Hotavlje-Podgora
C 210
506
71.
600360
600361
C 100040
Sleme-Slajka-Hotavlje
C 100060
4.644
72.
600360
600363
O 600361
Vranšek-Slajka
Z Koča
1.166
73.
600360
600364
O 600361
Odcep Jelenovše
Z Jelenovše
87
74.
600360
600365
O 600361
Odcep Tešnak
Z HŠ 17
156
75.
600370
600371
C 100060
Toplicar-Stara Oselica
C 100040
2.310
76.
600370
600372
O 600371
Svislar-Podlakovc
Z St. Os
452
77.
600380
600381
C 100060
Oblak-Komajs
Z HŠ 7
395
78.
600390
600391
C 100070
Kopacnica-Krnice pri Novakih
C 100070
2.325
79.
600390
600392
O 600391
Odcep Krnice
Z Krnice
281
80.
600400
600401
C 100070
Leskovica-Lajše-Robidni
C 100070
1.846
81.
600410
600411
C 100070
Leskovica-Ograde
Z Leskovica
811
82.
600410
600412
O 600411
Bicek-Raspet
Z Leskovica
138
83.
600420
600421
C 100070
Laze-Frelih
Z HŠ 8
299
84.
600420
600422
O 100071
Laze-Verčič
Z Laze 1
109
85.
600430
600431
C 100070
Zavetišče-Robidnice
Z HŠ 6
459
86.
600440
600441
C 100080
Volaka-Leskovica
C 100070
4.818
87.
600440
600442
O 600441
Pod Klemenom
Z Volaka
156
88.
600440
600443
O 600441
Debeni-Studor
O 600441
2.541
89.
600440
600444
O 600441
Debeljak-Špik
Z Špik
288
90.
600440
600445
O 600441
Pod Klemenom-Jeraša
Z Volaka
132
91.
600440
600446
O 600441
Volaka-Jereb
Z Volaka
219
92.
600440
600447
O 600443
Studor-vas
Z Studor
289
93.
600440
600448
O 600443
Grapa-Šijer(Mezek)
Z Volaka
367
94.
600440
600449
O 600441
Odcep Mohorič
Z HŠ 27
226
95.
600450
600451
O 600441
Čabrace-Likar-Zarob
Z HŠ 5
4.670
96.
600450
600452
O 600451
Nad cerkvijo-Čabrače
Z Čabrače
288
97.
600450
600453
O 600451
Pod cerkvijo-Čabrače
Z Čabrače
112
98.
600450
600454
O 600451
Čabrace-Volaka
Z Volaka
433
99.
600450
600455
O 600451
Pod Klemenom-Dolina
O 600441
157
100.
600450
600456
O 600451
Odcep Koritar
Z HŠ 8
159
101.
600460
600461
C 100060
Hotavlje-Srednje Brdo
Z Makovc
2.104
102.
600460
600462
O 600461
Srednje Brdo-Zamokar
Z Zamokar
130
103.
600460
600463
C 600461
Srednje Brdo vas-Tominc
Z Tominc
104
104.
600460
600464
C 600461
Srednje Brdo vas-Lovriha
Z Lovriha
116
105.
600470
600471
C 100060
Troha-Kumar
C 100080
639
106.
600470
600472
C 100060
Banič-Tičnik
Z HŠ 31
70
107.
600480
600481
C 600470
Hotavlje-Hlavče Njive-Malenski vrh
C 100090
2.280
108.
600480
600482
O 600481
Hlavče Njive vas-Bunker
C 100090
350
109.
600480
600483
O 600481
Grogc-Povh
Z Hlavče n.
512
110.
600480
600484
O 600483
Povh-Koreninovec
O 600481
740
111.
600480
600485
O 600484
Hlavce Njive-Grapar
Z Hlavče n.
246
112.
600480
600486
O 100090
Odcep Breznar
Z HŠ 9
297
113.
600490
600491
C 210
Hotavlje-Vresjak
Z Hotavlje
534
114.
600490
600492
O 600491
Vresjak-Pešar
Z Hotavlje
205
115.
600500
600501
C 210
Hotavlje-Gorenja vas
C 100150
1.760
116.
600500
600502
O 600501
Za Soro-Kršiše
Z HŠ 135
937
117.
600500
600503
C 210
Odcep Bevk Jože
Z HŠ 96
111
118.
600500
600504
O 600503
Vršajn I
Z N.H.
131
119.
600500
600505
O 600503
Vršajn II
Z N.H.
217
120.
600500
600506
O 600505
Vršajn III
Z N.H.
78
121.
600500
600507
O 100091
Vršajn-Oblak
Z N.H.
107
122.
600510
600511
C 100150
Gorenja vas-Jehovec
Z Jehovec
867
123.
600510
600512
O 600511
Trata-Nande
O 600502
446
124.
600510
600513
C 100150
Trata 29
Z HŠ 23
118
125.
600520
600521
C 100150
Šola-Mihevk
Z Trata
534
126.
600540
600541
C 100150
Cerkev-Zdravstveni dom
Z Trata
155
127.
600580
600581
C 100150
Lajše-Kamnolom
Z Kamnolom
1.032
128.
600580
600582
C 100150
Lajše-Jenko
Z HŠ 8
98
129.
600590
600591
C 407
Dolenja Dobrava-Žabja vas
C 210
2.366
130.
600590
600592
O 600591
Odcep Sivc
Z Sivc
192
131.
600590
600593
C 600591
Sivc-Matajec
Z Matajec
218
132.
600600
600601
C 407
Dolenja Dobrava
Z HŠ 13a
1.403
133.
600600
600602
O 600601
Odcep Pezdir
Z Pezdir
185
134.
600600
600603
O 600601
Odcep Fojkar
Z Fojkar
148
135.
600600
600604
O 600601
Odcep Mezeg
Z Mezeg
171
136.
600610
600611
C 407
Gorenja Dobrava-Dršak
Z Gor. D
295
137.
600620
600621
C 407
Lukac-V Lazu
Z skladi
2.473
138.
600620
600622
O 600621
Jeran-Kašec-Jurka
O 600631
1.486
139.
600630
600631
C 100150
Karlovc-Budl-Žirovski vrh
C 100160
5.856
140.
600630
600632
O 600631
Karlovc-Karlovski mlin
Z mlin
294
141.
600630
600634
O 600631
Selak-Žnidar-Sivc
C 100150
863
142.
600630
600635
O 600634
Siovec-Lovran-Šubic
O 600634
739
143.
600640
600641
C 100100
Škrbina-Kumar
Z St. Oselica
649
144.
600650
600651
C 100030
Koča Ermanovec-Stotinka
Z Stotinka
399
145.
600660
600661
C 100150
Žirovski Vrh-Bajtar
Z Bajtar
260
146.
600670
600671
C 100150
Maruc-Štrel
Z Štrel
436
147.
600680
600681
C 100150
Lovska koca-Javorč
Z Sv. Urbana
313
148.
600690
600691
C 407
Brebovnica-Lazar
Z Lazar
4.485
149.
600690
600692
O 600691
Mavrcan-Tine
O 600693
1.624
150.
600690
600693
O 600691
Košpir-Bolka
Z Bolka
1.298
151.
600690
600694
O 600691
Šimc-Omejčk
C 100160
918
152.
600700
600701
C 100160
Rovtar-Cukar
Z Sv. Ur
662
153.
600710
600711
C 407
Todraž-Deponija RUŽV
Z Deponija
4.698
154.
600710
600712
O 600711
Grapa-Deponija
Z Deponija
703
155.
600710
600713
O 600711
Potok-Kržišnik
Z Bačne
954
156.
600710
600714
O 600713
Potok-Debenec
Z Bačne
839
157.
600710
600715
O 600711
Bačenski mlin-Jesenko-Lukca
Z HŠ 9
2.016
158.
600720
600721
C 407
Brebovnica-Zadobje
C 100130
3.287
159.
600720
600722
O 600721
Odcep Rajko
Z Brebovnica
323
160.
600720
600723
O 600721
Odcep Podložar
Z Podložar
533
161.
600730
600731
C 600720
Brebovnica-Kovkar
C 100130
2.394
162.
600730
600732
O 600731
Brebovnica-Črnogorec
O 600721
429
163.
600730
600733
O 600732
Črnogorec-Zadobje
Z HŠ 6
128
164.
600740
600741
C 407
Studenca-Prelesje
Z HŠ 16
145
165.
600740
600742
O 100131
Odcep Činku
Z HŠ
65
166.
600740
600743
O 100131
Prelesje-Toplak
Z HŠ 19
70
167.
600750
600751
C 100140
Gabrovc-Rupe
Z Zadobje
381
168.
600760
600761
C 407
Trgovina-Nande
Z Lučine
186
169.
600770
600771
C 407
Šola-Sveti Vid
Z Lučine
509
170.
600770
600772
O 600771
Sveti Vid-Drosk
Z HŠ 19
428
171.
600770
600773
O 600771
Lučine vas
C 100140
192
172.
600780
600781
C 407
Dolge njive-Oblak
Z Lučine
578
173.
600790
600791
C 407
Dolge njive-Selevec
Z Lučine
746
174.
600800
600801
C 407
Dolge njive-Arhar
Z HŠ 8
705
175.
600810
600811
C 100180
Štreka-Zabončar
Z HŠ 10
1.549
176.
600810
600812
O 600811
Odcep Jurčet
Z HŠ 8
98
177.
600820
600821
C 100150
Jesenka-Goli vrh
C 996710
1.007
178.
600830
600831
C 100130
Stržinar-Bozovičar
C 100130
2.618
179.
600830
600832
O 600832
Zare-Brložnik
Z Zadobje
610
180.
600830
600833
C 100131
Zadobje-Zadobje 20
Z HŠ 20
135
181.
600840
600841
C 100130
Kremenik-Premetovc
C 100130
1.966
182.
600850
600851
C 100130
Drnovškov mlin-Kremenik
C 100130
3.944
183.
600850
600852
O 600851
Kos-Ušeničnik
Z Vinharje 4
395
184.
600850
600853
O 600851
Križišče-Nacon-Muha
Z Muha
1.706
185.
600850
600854
O 600851
Odcep Planišk
Z Planišk
130
186.
600850
600855
O 600852
Vinharje-Odcep Ušeničnik
Z HŠ 4
273
187.
600860
600861
C 100170
Kladje-Lužar
C 100170
366
188.
600860
600862
O 600861
Lužar-Felipec
O 600312
425
189.
600880
600881
C 100060
Hotavlje-Omejc
Z Hotavlje
178
190.
600890
600891
O 600591
Žabja vas-Predmost
Z HŠ 1
464
191.
600900
600901
O 600902
Predmost-Hotovlja
O 100130
835
192.
600900
600902
C 100130
Most-Cerkev
Z cerkev
210
193.
600910
600911
O 600901
Hotovlja-Zasen
Z Zasen
1.352
194.
600910
600912
O 600911
Hotovlja-Žnidar-Krivar
Z Hotovlja
564
195.
600920
600921
O 600901
Hotovlja-Oblak-Mihač
Z Hotovlja
542
196.
600920
600922
O 600921
Odcep Frlež
Z HŠ 36
113
197.
600940
600941
C 100090
Prelaze-Jakopec
Z HŠ 21
1.037
198.
600940
600942
C 100090
Odcep Anžaj
Z HŠ 20
368
199.
600940
600943
C 100090
Gorenje Brdo vas-Prelaze
C 100090
690
200.
600940
600945
O 600944
Hlavče njive-Prelaze
Z Anžaj
930
201.
600940
600946
O 600945
Odcep Podrantovc
Z HŠ 8
170
202.
600940
600947
O 600945
Frelih-klanec
O 600943
145
203.
600950
600951
C 100090
Dolenje Brdo-Sveti Križ
C 100090
1.063
204.
600950
600952
O 100091
Odcep Šubic
Z HŠ 12
76
205.
600960
600961
C 494010
Črni kal-Rovte
c 401010
3.253
565 ŽEL, 1.340 ŠL
206.
600970
600971
C 401020
Videm-Regionalka
C R1 210
698
207.
600980
600981
C 401020
Videm-Šola
C R1 210
406
208.
600980
600982
O 600981
Odcep Krek
Z HŠ 75
205
209.
600990
600991
O 600981
Videm-Termo
Z Poljane
193
210.
601000
601001
O 600981
Kamnar-Jurčk
Z HŠ 52a
170
211.
601010
601011
C 100150
Goli vrh-Košir Jože
Z Goli vrh
302
212.
601040
601041
C 100120
Zgornji Podboršt-Spodnji Podboršt
Z Smoldno
194
213.
601050
601051
C 401020
Žaga-Hribovec
Z Volča
386
214.
601060
601061
C 401020
Volča-Drčar
Z Volča
311
215.
601070
601071
C 401020
Volča-Povlin
Z Volča
153
216.
601080
601081
C 100110
Volča-Trnovec
Z Volča
517
217.
601080
601082
C 100110
Cerkev Svetega Jurija
Z cerkev
182
218.
601090
601091
C 100110
Volča-Lisičnik
Z Lom 8
1.486
219.
601090
601092
O 601091
Jazbec-Rovišar(vikend)
Z HŠ 13
882
220.
601090
601093
O 601091
Jazbec-Spolovičar
C 100110
658
221.
601100
601101
C 401020
Volča-Zakobiljek-Malenski vrh
C 100110
5.301
222.
601100
601102
O 601101
Lom nad Volčo
Z Lom 4
187
223.
601100
601103
O 601101
Odcep Vrbanc
Z HŠ 15
257
224.
601100
601104
O 601101
Zakobiljek-Dolenčice
Z Petruc
1.264
225.
601100
601105
O 601101
Odcep Kolar
Z HŠ 9
260
226.
601100
601106
O 601101
Odcep Košanc
Z Košanc
706
227.
601100
601107
O 601102
Lom-Mežnar
Z Mežnar
200
228.
601100
601108
O 601102
Lom 1
Z HŠ 1
84
229.
601100
601109
O 601108
Lom 10
Z HŠ 10
136
230.
601110
601111
C 100110
Malenski vrh-Gorenja Ravan
Z Frtunc
2.968
231.
601110
601112
O 601111
Gorenja Ravan-Dolenja Ravan
Z Dolenja r.
1.002
232.
601110
601113
O 601100
Odcep Tišlar
Z HŠ 15
91
233.
601120
601121
C 494010
Hleviše-Gora
Z cerkev
1.454
234.
601130
601131
C 100080
Suša-Jelovica
Z Jelovica
3.420
235.
601130
601132
O 601131
Suša-Pisanc
Z Suša 7
235
236.
601140
601141
C 100080
Suša-Tavčar
Z Suša 4
432
237.
601150
601151
C 100080
Suša-Dolenja Žetina
C 494010
6.004
238.
601150
601152
O 601151
Karlovc-Dolenja Ravan
Z Dolenja r.
373
239.
601160
601161
C 401020
Podobeno-Močinkar
Z Močinkar
884
240.
601170
601171
C 401020
Krajci-Delnice
Z HŠ 11
1.790
241.
601170
601172
O 601171
Delnice-Lužar
Z HŠ 26
1.291
242.
601170
601173
O 601172
Delnice-Vogelčar
Z Vogelčar
1.148
243.
601170
601174
O 601175
Delnice-Kuclar
Z HŠ 27
192
244.
601170
601175
O 601171
Delnice-Tone
Z HŠ 7
260
245.
601170
601176
O 601172
Odcep Zajc
Z Zajc
98
246.
601170
601177
O 601171
Krajci-Bolehar
Z HŠ 2
337
247.
601170
601178
O 601172
za Lužarjem
Z HŠ 33
517
248.
601180
601181
C 401020
Javorje-Predole
C 401010
2.450
249.
601180
601182
C 401020
Murave-Polešica
O 601181
656
250.
601180
601183
O 401023
Javorje-Polešica
O 601181
186
251.
601180
601184
O 401023
Murave-Črpališče
Z HŠ 5A
161
252.
601190
601192
O 601191
Pustote-Matejc
Z Matejc
905
253.
601190
601193
O 601192
Krivo Brdo-Vrhov grič
Z Krivar
2.030
254.
601200
601201
C 401020
Preval-Koča na Starem vrhu
Z koča
804
255.
601200
601203
C 401010
Povezava smučišče
C 401020
111
256.
601210
601211
C 401020
Četena ravan-Podvrh
O 600871
2.295
257.
601230
601231
C 494010
Hleviše-Brinje
Z Brinje
360
258.
601230
601232
O 601231
Hleviše-Korošec
Z Korošec
291
259.
601250
601251
C 100010
Odcep Loputnik
Z Laniše
527
260.
601260
601261
C 100020
Nad šolo-Sovodnikar
Z Sovodenj
407
261.
601270
601271
C 694010
Zgornja Žetina-Spodnja Žetina
C 601150
701
262.
601280
601281
C 407
Gorenja Dobrava-Sveti Urban
Z HŠ 19
593
263.
601280
601282
O 601281
Domačija-Sveti Urban
Z cerkev
446
264.
601290
601291
C 100100
Leskovec-Zatravniček
Z HŠ 3
262
265.
601300
601301
C 100080
Suša-Anžič
Z Anžič
332
266.
601310
601311
C 100080
Golešnik-Masovnik
Z Masovnik
616
267.
601320
601321
C 100110
Lovsko Brdo-Krvina
Z Lovsko Brdo
1.142
268.
601340
601341
C 407
Prlešnk-Pustnk
C 100130
102
269.
601350
601351
C 100130
Bozovičar-Rupe
Z Zadobje
561
270.
601360
601361
C 210
Srednja vas-Šoštar
Z Srednja vas
233
271.
601370
601371
O 401023
Poljane-Kosmova hiša
Z Poljane
155
272.
601380
601381
C 100170
Erjavc-Obrun
Z HŠ 9
262
273.
601390
601391
C R2 408
Nad jezom-Zelenak
Z HŠ 4
222
274.
601400
601401
C R2 407
Dolenja Dobrava-Gorenja Dobrava
Z Staza
451
275.
601410
601411
C R2 407
Gorenja Dobrava-Andreuzzi
Z HŠ 22a
145
276.
601420
601421
O 100061
Potočnik-Zadružni dom
C 100080
213
277.
601440
601441
C 100050
Podgora-Korenovc
Z HŠ 27
142
278.
601450
601451
C 100040
Kapelica-Bašelj
Z HŠ 50
124
279.
601460
601461
C 100120
Podboršt-Poljane 32
O 601371
460
280.
601470
601471
C 100040
Preskar-Pustota
Z HŠ 58
230
281.
601480
601481
C 100040
Trebija-Mija
Z HŠ 56
138
282.
601490
601491
C 100040
Mežnar-Šuštar
Z HŠ 35
429
283.
601500
601501
O 100131
Kosmačar-Gredešar
Z Bukov vrh
263
284.
601510
601511
O 401023
Dolenčice-Podobeno
O 401023
2.615
285.
601510
601512
O 601511
Odcep Podobeno-Nace
Z Nace
183
286.
601520
601521
C 100150
Stara pot-Rovtar
Z Rovtar
692
287.
601530
601531
C 401060
Jarčje Brdo-Drekar
Z Jarčje Brdo
175
288.
601540
601541
C 494010
Košanc-Brinovc-Dobre
Z G. Žetina
866
289.
601550
601551
C 401020
Dolenčice-Sevnica
Z Dolenčice
664
290.
601560
601561
C 100170
Odcep Grapar
O 600281
328
291.
601560
601562
C 100170
Erjavc-Češnovar
Z N.H.
426
292.
601570
601571
C 100050
Odcep Oblak
Z HŠ 55
109
293.
601580
601581
C 100040
Odcep Mihačk
Z HŠ 13
69
294.
601620
601621
C 210
Dobje-Dobenska Amerika
O 601001
1.331
295.
601620
601622
O 601621
Dolina
Z HŠ 27
161
296.
601620
601623
O 601621
Odcep Žunhar
Z HŠ 45a
122
297.
601620
601624
O 601621
Odcep Klemenčič
Z HŠ 117
70
298.
601620
601625
O 601621
Odcep Mravlja
Z HŠ 136
83
299.
601620
601626
O 601625
Odcep Novak
Z HŠ 129
54
300.
601640
601641
C 100010
Odcep Likrč
Z HŠ 16
379
301.
601650
601651
C 210
Odcep v Stati
C 210
187
302.
601670
601671
C 401020
Odcep Svinjakar
Z Svinjakar
436
303.
601680
601681
C 100090
Gorenje Brdo-Malenski vrh
C 100080
1.243
304.
601700
601701
C 601620
Šola-Dobje
Z HŠ 100
285
305.
601710
601711
C 100120
Odcep Skoblanc
Z Skobla
149
306.
601710
601712
C 100120
Odcep Stanonik
Z HŠ 3a
77
307.
601720
601721
C 601620
Dobje-Arnol
Z HŠ 15
166
308.
601740
601741
C 100080
Odcep Boštjanc
Z Boštjanc
231
309.
601750
601751
C 401020
Odcep Povlac
Z HŠ 17
150
310.
601760
601761
C 100130
Odcep Frencetnik
Z Hotovlja
126
311.
601770
601771
C 100130
Odcep Kisuški mlin
Z HŠ 43
213
312.
601780
601781
C 210
Odcep Podpečna
Z Poljane
242
313.
601790
601791
C 100090
Odcep Koritar
Z HŠ 2
101
314.
601810
601811
C 494010
Odcep Kolavž
Z HŠ 13
463
315.
601820
601821
C 100070
Smola-Zamoka
Z HŠ 28
496
316.
601840
601841
C 100150
Žirovski vrh-Rigl-Petelin
Z Petelin
524
1.537 Žiri
317.
601850
601851
C 067090
Odcep Narigar
Z HŠ 23
121
318.
630470
630471
O 100011
Sivka-Likar-Pirc
O 100011
304
2.870 IDR
319.
901220
901221
C 401060
Zgornja Luša-Mlaka
C 401060
2.307
800 ŠL
320.
901310
901311
O 401122
Odcep Kopišar
O 601178
857
640 ŠL
321.
901350
901351
O 401130
Tavčarjev dvorec-Hotovlja
C 100130
728
1.591 ŠL
322.
901380
901382
O 901381
Boukov vrh-Kisovec-Drnovšek
O 100131
3.071
272 ŠL
323.
901450
901451
O 100132
Kosmacar-Rovtar-Podskalar
Z Podskalar
945
324.
901460
901461
O 100132
Hotovlja-Hotovnik
Z Bukov vrh
2.501
325.
996260
996261
O 496061
Kremžar-Blaževec
C 100150
455
1.021 Žiri
326.
996690
996691
O 499252
Partizanska-Plastuh-meja
O 100151
441
3.530 Žiri
327.
996710
996711
O 468031
Debenec-Goli vrh
C 100151
907
3.589 Žiri
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Gorenja vas - Poljane znaša 257.759 m (257,759 km).
7. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2015-257(507), z dne 29. 12. 2015.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 49/09).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-69/2013-019
Gorenja vas, dne 25. februarja 2016
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost