Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

681. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 2365.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08, 7/09 – odl. US) je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 4. 3. 2016 sprejela
S K L E P 
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
V volilno komisijo 1. volilne enote Nova Gorica za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Nova Gorica, s sedežem na KGZS, Območna enota Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica, se imenuje:
– za predsednico: Sara Spačal, Kostanjevica na Krasu 108, 5296 Kostanjevica na Krasu
– za namestnico predsednice: Metka Gregorič, Vrsno 1 a, 5222 Kobarid
– za člana: Matjaž Kovač, Cesta IV. Prekomorske 8, 5270 Ajdovščina
– za namestnika člana: Primož Belingar, Ravnica 25, 5251 Grgar
– za članico: Nadja Ušaj Pregeljc, Slejkoti 5, 5270 Ajdovščina
– za namestnika članice: Blaž Zavrtanik, Ravnica 17, 5251 Grgar
– za člana: Andrej Klemenčič, Stomaž 11 c, 5263 Dobravlje
– za namestnika člana: Adam Raspor, Dolga Poljana 70, 5271 Vipava.
V volilno komisijo 2. volilne enote Koper za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Koper, s sedežem na KGZS, Območna enota Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, se imenuje:
– za predsednika: Vojan Škrk, Bogo 12, 6222 Štanjel
– za namestnico predsednika: Viktorija Bernetič, Sejmiška pot 8 a, 6210 Sežana
– za članico: Tatjana Vitez, Podbreže 9 a, 6210 Sežana
– za namestnika člana: Vojko Vidrih, Štorje 92, 6210 Sežana
– za člana: Danijel Sertič, Prešernov trg 6, 6000 Koper
– za namestnika člana: Daroslav Sedmak, Sončna pot 11, 6000 Koper
– za člana: Jadran Frank, Ulica II. prekomorske brigade 11 e, 6000 Koper
– za namestnika člana: Janko Brajnik, Bonini 8, 6000 Koper.
V volilno komisijo 3. volilne enote Kranj za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kranj, s sedežem na KGZS, Območna enota Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj, se imenuje:
– za predsednico: Cilka Močnik, Zalog pri Cerkljah 11, 4207 Cerklje
– za namestnika predsednice: Janez Kert, Čirče 24 a, 4000 Kranj
– za člana: Matevž Kleč, Pod gozdom 8, 4201 Zgornja Besnica
– za namestnico člana: Mojca Demšar, Gradnikova 69, 4240 Radovljica
– za članico: Maja Purgar, Podbrezje 55, 4202 Naklo
– za namestnico članice: Mateja Oblak, Voglje na vasi 20, 4208 Šenčur
– za člana: Bojan Homan, Zgornje Bitnje 315, 4209 Žabnica
– za namestnika člana: Saša Kristan, Trojarjeva 32, 4000 Kranj.
V volilno komisijo 4. volilne enote Ljubljana za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ljubljana, s sedežem na KGZS, Območna enota Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, se imenuje:
– za predsednika: mag. Janez Kunc, Ljubljanska 25, 1241 Kamnik
– za namestnico predsednika: Simona Matjan, Podmilj 9, 1223 Blagovica
– za člana: Igor Pigac, Jakčeva ulica 31, 1000 Ljubljana
– za namestnika člana: Peter Vode, Vinje 14, 1262 Dol pri Ljubljani
– za člana: Drago Zadergal, Štirnova ulica 9, 1000 Ljubljana
– za namestnika člana: Andraž Oven, Polhograjska cesta 57, 1356 Dobrova
– za članico: Polona Gaberšek, Češenik 7, 1230 Dob
– za namestnico članice: Ivanka Kocjančič, Katarija 7, 1251 Moravče.
V volilno komisijo 5. volilne enote Kočevje za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kočevje, s sedežem na KGZS, Območna enota Kočevje Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica, se imenuje:
– za predsednico: Milka Zupančič, Ul. Veronike Deseniške 11, 1330 Kočevje
– za namestnico predsednice: Polonca Bartol, Ložine 41, 1332 Stara Cerkev
– za člana: Rudi Rupar, Poznikova 11, 1315 Velike Lašče
– za namestnico člana: Jerica Tomšič Lušin, Srobotnik pri Velikih Laščah 11, 1315 Velike Lašče
– za članico: Mojca Novak, Šalka vas 43 a, 1330 Kočevje
– za namestnico članice: Darja Belak, Trata XIV/7, 1330 Kočevje
– za člana: Slavko Kersnič, Nemška vas 8, 1310 Ribnica
– za namestnika člana: Antun Volf, Sela 25, 1337 Osilnica.
V volilno komisijo 6. volilne enote Postojna za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Postojna, s sedežem na KGZS, Območna enota Postojna, Cankarjeva ul. 6, 6230 Postojna, se imenuje:
– za predsednico: Rafaela Žejn, Javorniška 6, 6257 Pivka
– za namestnico predsednice: Zdenka Benčan, Planina 90 a, 6232 Planina
– za članico: Andreja Godina, Kal 17, 6257 Pivka
– za namestnico članice: Larisa Zalar, Pod Zavrtnice 11, 6257 Pivka
– za člana: Ernest Margon, Prečna ulica 2, 6257 Pivka
– za namestnico člana: Kelly Bubnič, Klenik 30, 6257 Pivka
– za članico: Viktorija Kukanja, Kot 10, 6230 Postojna
– za namestnico članice: Mojca Vičič, Podstenje 10, 6250 Ilirska Bistrica.
V volilno komisijo 7. volilne enote Novo mesto za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Novo mesto, s sedežem na KGZS, Območna enota Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto, se imenuje:
– za predsednika: Franci Cvelbar, Šegova ulica 20, 8000 Novo mesto
– za namestnika predsednika: Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 Straža
– za člana: Andrej Bajuk, Čurile 21, 8330 Metlika
– za namestnika člana: Bogomir Kovič, Westrova 4, 8000 Novo mesto
– za člana: Franc Klobučar, Ul. Slavka Gruma 80, 8000 Novo mesto
– za namestnika člana: Jože Hrovat, Gorenja Brezovica 21, 8310 Šentjernej
– za člana: Blaž Pavlin, Tomšičeva 3, 8210 Trebnje
– za namestnika člana: Silvester Polak, Mestne njive 10, 8000 Novo mesto.
V volilno komisijo 8. volilne enote za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Brežice, s sedežem na KGZS, Območna enota Brežice, Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice, se imenuje:
– za predsednico: Danijela Knez Molan, Zdole 70 a, 8272 Zdole
– za namestnico predsednice: Vida Omrzel, Sovretova 52, 8270 Krško
– za članico: Monika Volk, Rajec 16, 8261 Jesenice na Dolenjskem
– za namestnico članice: Irena Fišer, Kladnikova ulica 10, 8290 Sevnica
– za člana: Silvo Kiren, Gornja Prekopa 13, 8311 Kostanjevica na Krki
– za namestnico člana: Ana Zidar Prah, Ledina 21 a, 8290 Sevnica
– za člana: Miro Bogovič, Mali Kamen 31 b, 8281 Senovo
– za namestnika člana: Andrej Golob, Dolenja Pirošica 4, 8263 Cerklje ob Krki.
V volilno komisijo 9. volilne enote Celje za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Celje, s sedežem na KGZS, Območna enota Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje, se imenuje:
– za predsednico: Polona Starc, Tomaž nad Vojnikom 13, 3212 Vojnik
– za namestnika predsednice: Andrej Kramer, Zaloška Gorica 7a, 3301 Petrovče
– za člana: Ivan Hojnik, Zadobrova 43 a, 3211 Škofja vas
– za namestnika člana: Franc Brglez, Kamna Gorica 10, 3250 Podplat
– za člana: Andrej Cimperšek, Ilovica 7, 3212 Vojnik
– za namestnika člana: Branko Ferjanc, Rožni vrh 8, 3201 Šmartno v Rožni dolini
– za člana: Robert Čehovin, Gotovlje 106 f, 3310 Žalec
– za namestnico člana: Vlasta Arzenšek, Medlog 14, 3000 Celje.
V volilno komisijo 10. volilne enote Ptuj za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ptuj, s sedežem na KGZS, Območna enota Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, se imenuje:
– za predsednika: Srečko Kolar, Ulica 25. maja 9, 2250 Ptuj
– za namestnico predsednika: Saška Hodnik, Ulica 5. Prekomorske 13, 2250 Ptuj
– za člana: Dejan Rožmarin, Poljska cesta 13 a, 2251 Ptuj
– za namestnika člana: Felicita Domiter, Rabeljčja vas 43, 2250 Ptuj
– za člana: Ivan Golob, Prvenci 1b, 2281Markovci
– za namestnika člana: Renata Jesih, Bratonečice 10, 2258 Sveti Tomaž
– za člana: Ljubo Čuček, Slomškova 6, 2250 Ptuj
– za namestnika člana: Daniel Skaza, Klepova ul. 34, 2250 Ptuj.
V volilno komisijo 11. volilne enote Maribor za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Maribor, s sedežem na KGZS, Območna enota Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, se imenuje:
– za predsednico: Martina Gomzi, Novinci 33 d, 2255 Vitomarci
– za namestnico predsednice: Irena Merc, Vareja 30 a, 2284 Videm pri Ptuju
– za člana: Miha Žižek, Vivatova ulica 3, 2342 Ruše
– za namestnico člana: Dragica Šahtler, Smolnik 24, 2342 Ruše
– za člana: Ivan Pišek, Zlatoličje 105, 2250 Starše
– za namestnika člana: Boris Rožman, Počehova 52, 2000 Maribor
– za člana: Janko Visočnik, Hočko Pohorje 77 a, 2311 Hoče
– za namestnika člana: Andrej Marko, Plintovec 18, 2201 Zgornja Kungota.
V volilno komisijo 12. volilne enote Slovenj Gradec za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Slovenj Gradec, s sedežem na KGZS, Območna enota Slovenj Gradec, Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec, se imenuje:
– za predsednico: Anemarija Gerold, Zgornja Vižinga 12, 2360 Radlje ob Dravi
– za namestnika predsednice: Viktor Kovač, Cesta na Štibuh 7, 2380 Slovenj Gradec
– za člana: Ivan Kotnik, Meža 114, 2370 Dravograd
– za namestnico člana: Ana Taljan, Vorančeva 13, 2360 Radlje ob Dravi
– za člana: Dejan Kavtičnik, Stržovo 34, 2392 Mežica
– za namestnico člana: Anica Ugovšek, Podgorje 26 a, 3320 Velenje
– za člana: Janez Ocepek, Arnače 7, 3320 Velenje
– za namestnika člana: Marjan Sevčnikar, Rečica ob Savinji 139, 3322 Rečica ob Savinji.
V volilno komisijo 13. volilne enote Murska Sobota za izvedbo volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Murska Sobota, s sedežem na KGZS, Območna enota Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, se imenuje:
– za predsednico: Vida Barbarič, Šalamenci 85, 9201 Puconci
– za namestnika predsednice: Igor Camplin, Bogojina 107, 9222 Bogojina
– za člana: Jožef Ternar, Velika Polana 103, 9225 Velika Polana
– za namestnika člana: Karel Hari, Križevci 24, 9206 Križevci
– za člana: Drago Vigali, Vodnikova 15 Krog, 9000 Murska Sobota
– za namestnika člana: Simon Seči, Murski Črnci 45/S, 9251 Tišina
– za člana: Franc Vitez, Tešanovci 12, 9226 Moravske Toplice
– za namestnika člana: Franc Sreš, Križevci 61, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Št. 014-2/2015-7
Ljubljana, dne 4. marca 2016
Jože Benec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti