Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

680. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016, stran 2364.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08, 7/09 – odl. US) je Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 3. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016 
I. 
1. Razpisujejo se volitve v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v skladu z določbami Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – UPB1, 26/08, 7/09 – odl. US) in Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12 – UPB2 in 25/15).
2. Kot dan glasovanja v prvi volilni skupini se določi nedelja 29. 5. 2016 od 7. do 19. ure.
3. Kot dan glasovanja v drugi volilni skupini se določi sreda 25. 5. 2016 od 9. do 17. ure.
4. Kot dan razpisa volitev s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 2. 4. 2016.
II. 
5. V skladu z 28. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – UPB1, 26/08, 7/09 – odl. US) ima v prvi volilni skupini pravico voliti in biti izvoljen za člana organa zbornice član zbornice, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 18 let starosti.
Za člana organa zbornice iz druge volilne skupine je lahko izvoljena fizična oseba, ki je članica uprave oziroma drugega organa, ki vodi poslovanje pravne osebe – članice zbornice.
III. 
6. V svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2016 v skladu z določbo 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v posamezni volilni enoti iz prve volilne skupine voli naslednje število članov sveta:
– 1. volilna (območna) enota Nova Gorica: 3 člane za območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko;
– 2. volilna (območna) enota Koper: 1 član za območja naslednjih občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača in Komen;
– 3. volilna (območna) enota Kranj: 3 člane za območja naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Gorje;
– 4. volilna (območna) enota Ljubljana: 5 članov za območja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Log - Dragomer;
– 5. volilna (območna) enota Kočevje: 1 član za območja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški Potok, Osilnica in Kostel;
– 6. volilna (območna) enota Postojna: 2 člana za območja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke, Loška dolina;
– 7. volilna (območna) enota Novo mesto: 3 člane za območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog - Trebelno;
– 8. volilna (območna) enota Brežice: 3 člane za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki;
– 9. volilna (območna) enota Celje: 4 člane za območja naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje;
– 10. volilna (območna) enota Ptuj: 4 člane za območja naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole, Poljčane;
– 11. volilna (območna) enota Maribor: 2 člana za območja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju;
– 12. volilna (območna) enota Slovenj Gradec: 3 člane za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji;
– 13. volilna (območna) enota Murska Sobota: 2 člana za območja naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Razkrižje, Apače;
V svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2016 v skladu s 13. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, UPB1, št. 69/04 in ZKGZ-B, št. 26/08, 7/09 – odl. US) v posamezni volilni enoti iz druge volilne skupine voli 1 (en) član sveta.
7. V svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2016 v skladu z določbo 45. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v posamezni volilni enoti (ki je hkrati tudi območna enota, za območje občin naštetih v prvem odstavku 6. točke tega razpisa) izvoli naslednje število članov:
– 1. volilna enota Nova Gorica: 10 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 2. volilna enota Koper: 8 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 3. volilna enota Kranj: 10 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 4. volilna enota Ljubljana: 12 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 5. volilna enota Kočevje: 8 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 6. volilna enota Postojna: 8 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 7. volilna enota Novo mesto: 10 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 8. volilna enota Brežice: 10 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 9. volilna enota Celje: 10 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 10. volilna enota Ptuj: 10 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 11. volilna enota Maribor: 8 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 12. volilna enota Slovenj Gradec: 10 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine,
– 13. volilna enota Murska Sobota: 8 članov iz prve in 1 član iz druge volilne skupine.
8. Kandidature oziroma liste kandidatov za volitve v prvi volilni skupini je potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, najpozneje do 4. 5. 2016 do 24.00 ure (velja rok dospetja). Kandidature, ki bodo prispele po tem roku, bodo zavrnjene.
9. Kandidature oziroma liste kandidatov za volitve v drugi volilni skupini je potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, najpozneje do 30. 4. 2016 do 24.00 ure (velja rok dospetja). Kandidature, ki bodo prispele po tem roku, bodo zavrnjene.
IV. 
10. Instrukcijski obrazci za vlaganje kandidatur, drugi obrazci, navodila in dokumenti za volitve so dostopni na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: www.kgzs.si
V. 
11. Za izvršitev tega sklepa skrbijo Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in volilne komisije volilnih (območnih) enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
VI. 
12. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-2/2015-6
Ljubljana, dne 3. marca 2016
Cvetko Zupančič l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti