Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016

Kazalo

668. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu, stran 2361.

  
Na podlagi 18. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu 
1. člen 
V Pravilniku o razvojnih nalogah v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 107/11) se za 9. členom doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(dodelitev pomoči »de minimis«) 
Zasebnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, se sredstva za razvojne naloge, ki predstavljajo državno pomoč, dodelijo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1). Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 eurov v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Dajalec pomoči bo prejemnike pisno obvestil o predvidenem znesku in pogojih pomoči ob izrecnem sklicevanju na Uredbo 1407/2013/EU.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2016
Ljubljana, dne 7. marca 2016
EVA 2016-3330-0006
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, 
znanost in šport 

AAA Zlata odličnost