Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

552. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, stran 1818.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 
1. člen
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99) in spremenjenega z Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 12/11), Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 101/11), Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 24/12), Odredbo o spremembah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 17/13), Odredbo o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 14/14) in Odredbo o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 84/15).
Spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 18. 2. 2016.
2. člen 
S spremembo vzgojno-izobraževalnega programa iz prejšnjega členase:
– v predmetniku osnovne šole določita posodobljena učna načrta za obvezni predmet Angleščina in obvezni predmet Nemščina,
– spremeni prilagojeni predmetnik za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja,
– določijo Izvedbena navodila za izvajanje programa dvojezične osnovne šole.
3. člen 
Dosedanja učna načrta Angleščina in Nemščina od šolskega leta 2016/17 dalje nista več del predmetnika osnovne šole in se prenehata izvajati, ker ju nadomestita posodobljena učna načrta Angleščina in Nemščina.
4. člen 
Dosedanja Izvedbena navodila za izvajanje programa 9-letne dvojezične osnovne šole prenehajo veljati in se nadomestijo z Izvedbenimi navodili za izvajanje programa dvojezične osnovne šole.
5. člen 
Posodobljena učna načrta, spremenjeni prilagojeni predmetnik in izvedbena navodila iz 2. člena te odredbe se objavijo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in se začnejo uporabljati v šolskem letu 2016/17.
6. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2016
Ljubljana, dne 24. februarja 2016
EVA 2016-3330-0011
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost