Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

550. Uredba o spremembah Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 1818.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 90/15 – ZUPPJS16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 57/15 in 98/15) se v 3. členu datum »1. marca 2016« nadomesti z datumom »1. januarja 2017«, datum »1. aprila 2016« pa z datumom »1. februarja 2017«.
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-7/2016
Ljubljana, dne 25. februarja 2016
EVA 2016-3130-0026
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik