Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

547. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 1759.

  
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, Zvrt – UPB 2), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), na podlagi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in na podlagi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 11. redni seji dne 18. 2. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk 
1. 
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1.
I. starostno obdobje
409,04 EUR
2.
II. starostno obdobje (4–6 let)
342,30 EUR
3.
varstvo v družini
409,04 EUR
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja ter varstva v družini v vrtcu pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 1,96 EUR/dan.
2. 
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno za kombinirani oddelek 351,28 EUR.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 1,80 EUR.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije, cene programov pa se uporabljajo od 1. 4. 2016 dalje.
4. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk št. 032-17/2012-1, z dne 10. 7. 2012.
Št. 032-1/2016-1
Žužemberk, dne 18. februarja 2016
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.