Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2016 z dne 26. 2. 2016

Kazalo

523. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020, stran 1665.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 76/15) se v 4. členu črta 23. točka.
2. člen 
V 1. točki 6. člena se za besedilom »Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014« doda vejica z naslednjim besedilom: »zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja,«.
3. člen 
(1) V drugi alineji drugega odstavka 14. člena se besedilo: »(stroški materiala in storitev)« spremeni tako, da se glasi: »(stroški materiala, ki so povezani z naložbo)«.
(2) V peti alineji se za besedo »opreme« črta besedna zveza »v rastlinjaku« in doda besedilo »z izjemo namakalnih naprav«.
4. člen 
V tretjem odstavku 16. člena se alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke 6. člena tega pravilnika in imajo v zaokrožitev vključena kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju občine.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-2/2015
Celje, dne 16. februarja 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti