Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2016 z dne 22. 1. 2016

Kazalo

176. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani, stran 585.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7; Uradni list RS, št. 32/12, ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12, ZPCP-2D; Uradni list RS, št. 57/12 in ZViS-I; Uradni list RS, št. 109/12, 52/13) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 11. 2013 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 19. 12. 2013 sprejela naslednjo
D O P O L N I T E V  S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se v 13. členu pri članici Univerzi v Ljubljani, Pedagoški fakulteti doda študijsko področje »(72) zdravstvo (logopedija in surdopedagogika)«.
2. člen 
(Končna določba) 
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2013
Ljubljana, dne 26. novembra 2013 in 19. decembra 2013
Predsednik Upravnega odbora
Predsednik Senata
prof. dr. Janez Hribar l.r.
prof. dr. Ivan Svetlik l.r. Rektor

AAA Zlata odličnost