Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016

Kazalo

139. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 344.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14 in 24/15) se v 2. členu v preglednici šifre izrazov Z120, Z124, Z151, Z190, Z270 in Z560 spremenijo tako, da se glasijo:
»
Z120
bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za tekoči mesec
(1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
Z124
bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec
(1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z124 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
Z151
bruto urna postavka za razliko do minimalne plače
Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050 Pri izračunu se med dodatke – C ne upoštevajo: – dodatek za delo ponoči – C100 – dodatek za delo v nedeljo – C110 – dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – C111
Z190
delovna doba
25. člen ZSPJS 10. točka 6. člena ZJU
Z270
osnova za izračun prispevkov 
bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120 144. člen ZPIZ-2 10. člen ZSDP-1 135. člen ZUTD 50. člen ZZVZZ
Z560
znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu (ZSSloV)
osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS, drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski
«. 
2. člen 
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici pri vrsti izplačila A010 v stolpcu A1 »X« nadomesti z »1«, pri vrsti izplačila C011 in C012 v stolpcu A1 »1« nadomesti z »0« in pri vrsti izplačila H120 v stolpcu A1 navede »X« in v stolpcu B1 navede »1«.
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici vrsta izplačila C020 spremeni tako, da se glasi:
»
C020
dodatek za delovno dobo
dodatki
0,0033
osnovna plača FJU x faktor x število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti 25. člen ZSPJS 1. člen ZSPJS-R 10. t. 6. člena ZJU 35. člen KPJS
 % od osnovne plače za obračun
1
1
«. 
3. člen 
V 5. členu se v preglednici prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrstica z vrsto izplačila H120 spremeni tako, da se glasi:
»
H120
osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil
15,505,10
6,365,10
0,14
0,10
8,8510
6,5610
0,0610,11
0,1010
0,5310
S9
S19
«. 
4. člen 
V osmem odstavku 19. člena se v prvem stavku pred piko dodata vejica in besedilo »razen dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik«.
5. člen 
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »zakonom« dodata vejica in besedilo »nacionalnemu predstavniku, namestniku in pomočniku nacionalnega predstavnika v Eurojustu za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini,«, v drugem odstavku pa se za besedo »zakonom« dodata vejica in besedilo »nacionalnega predstavnika, namestnika in pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spremembe izrazov Z120, Z124, Z151 in osmega odstavka 19. člena uredbe se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec januar 2016.
Št. 00714-1/2016
Ljubljana, dne 15. januarja 2016
EVA 2015-3130-0068
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti