Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

89. Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, stran 170.

  
Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu 
1. člen 
V Uredbi o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(višina letne dajatve po kategorijah vozil) 
(1) Višina letne dajatve se določi za posamezne kategorije oziroma podkategorije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) glede na podatke iz evidence registriranih vozil in znaša za:
1. motorno kolo (L3e – motorno kolo, L4e – motorno trikolo, L5e – motorno trikolo, L7e – štirikolo, L3e-A1 – motorno kolo z nizko močjo, L3e-A2 – motorno kolo s srednjo močjo, L5e-A3 – motorno kolo z visoko močjo, L4e – dvokolesno motorno kolo z bočno prikolico, L5e-A – trikolesnik, L5e-B – gospodarski trikolesnik, L7e-A1 – cestno štirikolo A1, L7e-A2 – cestno štirikolo A2, L7e-B1 – štirikolo za vse terene, L7e-B2 – buggy z vzporedno nameščenimi sedeži, L7e-CU – težki »kvadrimobil« za gospodarske namene, L7e-CP – težki »kvadrimobil« za prevoz potnikov) glede na delovno prostornino njegovega motorja:
Delovna prostornina motorja (cm3)
Letna dajatev (v EUR)
do vključno 125
13,00
nad 125 do vključno 500
21,00
nad 500 do vključno 1.000
29,00
nad 1.000
33,00
2.  vse vrste osebnih avtomobilov ter večnamenskih vozil za prevoz oseb in stvari (M1 osebni avtomobil), razen vozil iz 7. točke tega odstavka, ter za bivalna motorna vozila vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SA – bivalno vozilo«, glede na delovno prostornino njihovega motorja:
Delovna prostornina motorja (cm3)
Letna dajatev (v EUR)
do vključno 1.350
62,00
nad 1.350 do vključno 1.800 
96,00
nad 1.800 do vključno 2.500
153,00
nad 2.500 do vključno 3.000
282,00
nad 3.000 do vključno 4.000
452,00
nad 4.000 
565,00
3. avtobus (M2 – avtobus in M3 – avtobus) glede na število sedežev:
– 3,16 EUR/sedež;
4. tovorno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na največjo dovoljeno maso:
–  do vključno 4 t
101,94 EUR;
–  več kot 4 t
22,86 EUR/t;
5. vlečno vozilo (kategorij N1, N2 in N3) glede na nazivno moč njegovega motorja:
– do vključno 190 kW
5,37 EUR/kW;
– več kot 190 kW
1019,37 EUR/vozilo;
6. priklopno vozilo (kategorij O2, O3 in O4), razen polpriklopnikov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso:
– do vključno 2 t
38,22 EUR;
– več kot 2 t
19,11 EUR/t;
Za polpriklopnik (kategorij O2, O3 in O4) se letna dajatev ne plača, ker je vključena pri vlečnih vozilih kategorij N1, N2 in N3;
7. motorno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Avtolestev«, »25 Vozilo z lestvijo«, »Črpalka«, »16 Črpalka za beton«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »26 Vozilo z dvigalom«, »27 Dvižna ploščad«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »20 Kompresor«, »Komunalno«, »18 Za zbiranje smeti«, »RTV« ali z dodatno oznako »Delovno vozilo«, po kategorijah:
– N1
55,00 EUR;
– N2
110,00 EUR;
– N3
165,00 EUR;
Po tej točki se obračunava letna dajatev tudi za motorno vozilo z obliko nadgradnje: »SG« z dodatnim opisom nadgradnje »Univerzalno«;
8. priklopno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Črpalka«, »16 Črpalka za beton«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »26 Vozilo z dvigalom«, »27 Dvižna ploščad«, »Elektroagregat«, »Kompresor«, »20 Kompresor«, »Kuhinja«, »Komunalno«, »18 Za zbiranje smeti«, »24 Za vleko poškodovanih vozil«, »RTV«, po kategorijah:
– O2
39,60 EUR;
– O3
77,00 EUR;
– O4
110,00 EUR;
9. pogrebno vozilo (M1 – osebni avtomobil z obliko nadgradnje »SD – pogrebno vozilo«) in vozilo šole vožnje z dodatnim opisom nadgradnje: »Šola vožnje«:
– M1 in N1
60,00 EUR;
– M2 in N2
84,00 EUR;
– M3 in N3
120,00 EUR.
(2) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka veljajo za vozila za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom nadgradnje: »prodajalna«, »23 Za namene maloprodaje ali oglaševanja«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj« določbe 7. točke prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbe 6. točke prvega odstavka tega člena veljajo za priklopno bivalno vozilo vseh kategorij z obliko nadgradnje: »SE – bivalna prikolica« in za priklopno vozilo za posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »prodajalna«, »23 Za namene maloprodaje ali oglaševanja«, »knjižnica« oziroma »zabaviščni« ali dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti ali soglasju k registraciji vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj« določbe 8. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Za vozilo, ki je uvrščeno med starodobna vozila, se obračuna letna dajatev v višini 20 % od dajatve za vozilo enake kategorije brez upoštevanja določb 3. in 4. člena te uredbe.«.
2. člen 
V 9. členu in prvem odstavku 10. člena se besedilo »Direkcija Republike Slovenije za ceste« nadomesti z besedilom »Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-28/2015
Ljubljana, dne 7. januarja 2016
EVA 2015-2430-0090
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost