Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

72. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, stran 139.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 9. seji dne 17. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04) se besedilo prvega odstavka 17. člena spremeni in glasi:
Svet MIKK sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– eden predstavnik delavcev MIKK,
– eden predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Besedilo četrtega odstavka 17. člena se spremeni in glasi:
Od predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje enega predstavnika v svet zavoda Klub prekmurskih študentov.
2. člen 
Besedilo pete in šeste alineje prvega odstavka 19. člena se črta.
3. člen 
V roku 60 dni od uveljavitve tega odloka se razreši in imenuje nove člane sveta zavoda, v skladu z določili tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2015-4(183)
Murska Sobota, dne 17. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost