Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

18. Spremembe Enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, stran 74.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju – ZRev-2 (Uradni list RS, št. 65/08), 54. in 73. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), tretjega odstavka 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 79/09), šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 6/06) je Slovenski inštitut za revizijo sprejel
S P R E M E M B E  E N O T N E G A  K O N T N E G A  O K V I R A 
za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Uradni list RS, št. 107/15)
V skupini 72 – Prevrednotovalni poslovni odhodki – se briše besedilo »in prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s stroški dela«.
Št. 1/16
Ljubljana, dne 5. januarja 2016
dr. Samo Javornik l.r.
Slovenski inštitut za revizijo 
Predsednik strokovnega sveta