Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

Št. 35400-1/2014-6 Ob-3612/15, Stran 2205
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146. c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), enajste alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
spremembe Javnega poziva 
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14 
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 51OB14 (Uradni list RS, št. 38/14, 5/15, 21/15, 28/15 in 65/15) se spremeni tako kot sledi:
V prvem odstavku 5. točke (»5. Rok in način prijave«) se datum »31. 12. 2015« nadomesti z datumom »31. 3. 2016«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad