Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

D 248/2015 Os-3218/15, Stran 2041
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jožefu Faturju pok. Antona, roj. 10. 10. 1912, iz Obrova 23, p. Obrov, ki je umrl dne 25. 6. 1973.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani 
dne 12. 10. 2015