Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

P 56/2014 Os-3099/15, Stran 2039
Okrajno sodišče v Kamniku je v pravdni zadevi P 56/2014 tožeče stranke Janeza Torkar, Ravnikarjeva 6, Ljubljana, ki ga zastopa Lidija Kobe, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko: 1. Mokai Plus d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, 2. Maja Atias, Groharjeva 20, Kamnik, zaradi plačila 3.641,09 € s pp sklenilo, da se drugo toženi stranki Maji Atias, Groharjeva 20, Kamnik, postavi začasni zastopnik, odv. Martin Bregant iz Mengša. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem, oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 21. 9. 2015